”Det ligger i våra händer om vi kommer att lyckas”

1 oktober, 2013

Hur ska branschen klara förändringarna den ställs inför i framtiden? Det diskuterade auktoriserade revisorerna Helena Dale och Svante Forsberg tillsammans med framtidsanalytikern Magnus Kempe vid en paneldebatt på FAR på tisdagskvällen när nya Balans lanserades.

2025 är rådgivarna mäktigast i branschen och revisionen har fått kliva tillbaka. Det visar den framtidsstudie som Kairos Future tagit fram på uppdrag av FAR. Magnus Kempe från Kairos Future, som deltagit i arbetet med framtidsstudien sa vid paneldebatten att det blir en utmaning för branschen att möta förändringarna. Han fick dock bara delvis medhåll av de övriga deltagarna Helena Dale från Balansen och Svante Forsberg, styrelseordförande Deloitte.

– Jag tror att ekonomer alltid kommer att finnas och alltid kommer att ha spännande bitar att ta i. Jag tror inte att revisionen kommer att försvinna även om revisionsplikten försvinner, konstaterade Helena Dale.

– Det ligger i våra händer om vi kommer att lyckas eller inte. Branschen har hela tiden tvingats förnyas och förändras. Det är en av våra styrkor att kunna anpassa oss, sa Svante Forsberg.

Han betonade att branschen har ett bra utgångsläge då kundnöjdheten är hög och åtta av tio anställda upplever att de har, eller nästan har, sitt drömjobb.

– Det är ett bra utgångsläge, men vi måste vara öppna för förändringar, sa han.

Dan Brännström var moderator under debatten och tog upp frågan om branschens medarbetare måste välja mellan pengarna eller livet, eller om dessa båda faktorer går att kombinera i yrkeslivet.

– Som jag ser det går det att kombinera. Det var lite så vi tänkte när vi startade Balansen. Då hade vi småbarn och ville kunna arbeta mer flexibelt. Livet förändras hela tiden och man kan arbeta olika mycket under olika faser, sa Helena Dale.

– Det är viktigt att vi inom branschen är lyhörda och har en dialog med medarbetarna. När det gäller de här frågorna går det inte att hitta en ”one size fits all”, sa Svante Forsberg.

 

Text: Charlotta Danielsson

Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp