Foto: Getty Images

Det här innebär de nya utbildningskraven för dig och din byrå

Faktaruta

Under en övergångsperiod fram till 2024 kan man använda de gamla utbildningskraven som innebär att man ska ha studerat företagsekonomi, juridik och de fyra ämnen som kallas övriga ämnen (informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik). Totalt minst 180 poäng varav minst 135 poäng inom ekonomi och juridik (90 poäng i företagsekonomi och 45 poäng inom juridik, exempelvis handelsrätt).

 

15 mars, 2019

De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna. Utbildningsplaner måste upprättas och godkännas av RI. FAR har tagit fram en ny rekommendation som stöd i arbetet.

Förra året kom beskedet om nya utbildningskrav och lärandemål för att bli behörig att skriva revisorsexamen. Det som krävs för att få skriva revisorsexamen är teoretisk utbildning som innehåller dels kandidatexamen i valfritt ämne, dels studier i tio obligatoriska ämnesområden inom redovisning och revision. Dessa får studeras utanför kandidatexamen och kan även vara integrerade i andra ämnen.

Studier inom ämnesområdet revision måste inte längre göras vid högskola eller universitet utan kan bedrivas på revisionsföretaget. Dessutom får övriga ämnen om juridik, skatt och systemkunskap som tidigare skulle studeras på universitet eller högskola tillgodogöras på annat sätt.

Sedan de nya lärandemålen började diskuteras har debatten pågått om det här innebär att kraven på att bli revisor sänks. Nej, menar FAR.

– Det är viktigt att komma ihåg att den här förändringen innebär att vägen fram till examen blir mer flexibel. Själva provet, som Revisorsinspektionen ansvarar för, är fortfarande detsamma. Alltså den som ska bli auktoriserad revisor måste även fortsättningsvis klara samma examensprov som tidigare, framhåller Sara Orback, föreningsjurist FAR.

Ett av syftena med förändringen är att öka attraktionskraften för yrket genom att framtida auktoriserade revisorer kan ha en mer flexibel utbildningsbakgrund. Förhoppningen finns också att förändringen ska stärka leveransen till näringslivet.

Men förändringen ställer inte bara krav på den som ska skriva examen utan även på byråerna. Alla revisionsbyråer måste ta fram en utbildningsplan för studierna inom revision och den som ska godkännas av Revisorsinspektionen. På myndighetens webb finns ytterligare information om vad som gäller kring utbildningsplaner. FAR har också tagit fram en rekommendation som redogör för de informella och formella krav som ställs på en kvalificerad revisor, samt ger viss vägledning kring hur kraven kan nås.

–  Till rekommendationen finns också ett exempel på en utbildningsplan för att stötta FAR:s medlemmar, framför allt de små- och medelstora byråerna som kanske själva inte har de interna resurserna att göra det här. Av rekommendationen framgår de lärandemål för revisorer som utbildningsplanen ska baseras på, säger Sara Orback.

Läs mer: Så påverkas din byrå av de nya utbildningskraven

Läs mer: Utbildningsplan krävs – så gör du

Lär mer: Nya lärandemålen – så blir du auktoriserad revisor 

Läs mer: RI om godkännande av utbildningsplan

Taggar: auktoriserad revisor revision revisor

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

 Upp