Foto: Getty Images

Den goda idén: Samverkan över nätverksgränserna

12 mars, 2020

När en ledamot fattades i Baker Tillys kvalitetsnämnd för revision valde byrån att tänka utanför ramarna.

Personalförändringar inom Baker Tilly förra året gjorde att det plötsligt saknades en le­damot i Baker Tillys kvalitetsnämnd för revision. Ordförandeklubban hade tagits över av Åsa Dahl­gren, auktoriserad revisor Baker Tilly i Umeå och Björn Bentevik, auktoriserad revisor på Rådek som ingår i Baker Tilly hade tagit plats som ledamot. Men en person fattades. Vad göra?

Några år tidigare hade Baker Tillys kvalitetsar­bete granskats i FAR:s systemkontroll, där både redovisnings- och revisionsdelen blev god­kända. En som då var inblandad var Eva Skarner, auktoriserad revisor och vid tidpunkten verksam på Mazars. Frågan riktades till henne.

– Vi tyckte att Eva var lämpad. Att ta in kraft utifrån ger ett erfarenhetsutbyte och Eva tillför både viktiga kunskaper och kan inte en mer neutral position än en medarbetare inom byrånätverket, säger Åsa Dahlgren.

Åsa Dahlgren. Foto: Baker Tilly

Kvalitetsnämnden för revision har till uppgift att genomföra nätverkets kontrollarbete och hålla sig ajour och uppdatera hela byrånätverket vid förändringar som påverkar kvalitetsarbetet, inom exempelvis ISQC1, samt inom lagar och regler och andra förändringar.

– Det är en stor fördel för medlemmarna i nät­verket att ha ett gemensamt system för kvalitets­säkring, så att inte de separata nätverksbyråerna behöver ta fram egna system och uppdatera dessa själva, säger Anette Särnholm, auktoriserad revisor på Baker Tilly i Örebro.

– Naturligtvis måste varje lokal byrå anpassa systemet till sina för­utsättningar men själva framtagan­det av systemet skulle stjäla mycket tid från oss som inte sysslar med det dagligen vilket de utsedda i våra kvalitetsnämnder inom nätverket gör, fortsätter hon.

Anette Särnholm. Foto: Privat

Eva Skarner ska som ledamot i kvalitetsnämn­den bland annat hålla i omvärldsanalyser och hjälpa till att förbereda nätverket för kom­mande systemkontroller. Eftersom hon själv redan tidigare genomfört system­kontrollen hos Baker Tilly kan hon inte få samma uppdrag igen, så där föreligger inga hinder.

– Det känns mycket roligt och tillfredsstäl­lande att jag, som ledamot i kvalitetsnämnden, kan bidra med den kunskap som jag har byggt upp under mina tio år som kvalitetskontrollant på FAR och innan det som intern kvalitetskontrollant, säger Eva Skarner, auktoriserad revisor på egna företaget Stockholms Revisionsbyrå och kvali­tetskontrollant på FAR.

Tidigare Den goda idén:

Läs mer: Event knyter kunderna allt närmare

Taggar: den goda idén

Text: Charlotta Marténg och Martin Wallström

redaktionen@far.se
Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp