Foto: Getty Images

Definitionen av civilrätt problematiseras

15 oktober, 2020

Skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats flitigt. Men vad menas egentligen med termen civilrätt? Frågan problematiseras i en ny avhandling.

I den skatterättsliga diskussionen finns en vanlig föreställning att civilrättsliga termer som förekommer i skattelagstiftningen ska uppfattas och tolkas på samma sätt i skatterätten som i civilrätten. En fråga som stötts och blötts i akademiska skattejuridiska kretsar.

Vad som menas med termen civilrätt har däremot inte debatterats särskilt mycket. Inte förrän nu, i Patrik Emblads avhandling Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt framlagd vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Patrik Emblad. Foto: Jeffrey Johns

– En av flera saker som problematiserar idén om att skatterätten ska följa civilrättsliga begrepp är att en och samma term ofta har olika betydelser i olika civilrättsliga sammanhang. Att hänvisa till civilrättsliga begrepp ger därför sällan så stor ledning för lösandet av skatterättsliga problem, säger Patrik Emblad, doktorand i finansrätt.

Beroende på vad man menar med civilrätt kan man komma till helt olika lösningar på skatterättsliga problem genom att hänvisa till civilrätten. Patrik Emblad tar upp det som kallas ”verklig innebörd” som exempel.

– Högsta författningsdomstolen hänvisar emellanåt till rättshandlingars ”verklig innebörd” för att motivera lösningar på skatterättsliga problem. Den verkliga innebörden är dock inte något som bara följer av civilrätten, utan beror i hög grad på vad vi menar med civilrätt. Just i framför allt domstolssammanhang kan detta få stor praktisk betydelse, men även för rådgivare i allmänhet när det gäller hur man ska tolka begrepp i skattelagstiftningen.

Vill du att lagstiftaren ska beakta dina slutsatser?
– Jag riktar mig mer mot domstolar än till lagstiftaren. Det jag vill lyfta fram är olika brister och svårigheter med att hänvisa till civilrätten vid tolkningen av skattelagen.

Läs mer: Patrik Emblads avhandling Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Taggar: civilrätt skatt skatterätt uppsats

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Tentand om revisorsprovet: ”Snabbaste sex timmar jag upplevt”

  18 januari, 2021 Elvira Stehn var en av tentanderna som skrev revisorsprovet i hemstaden Luleå.

  Grant Thorntons VD hyllar medarbetarna: ”Dragit ett tungt lass”

  15 januari, 2021 Trots utmaningarna 2020 har det gått bra för GT. Nu hyllar VD Anna Johnson medarbetarna.

  På kundens villkor

  14 januari, 2021 På Varbergs Revisionsbyrå finns ingen färdig mall – fokus är på kundens individuella behov.

  Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

  13 januari, 2021 Riksrevisionen riktar skarp kritik mot tre myndigheter vars analyser i näringspolitiska insatser brister i tillförlitlighet.

  Vill göra skatterätt lättillgängligt

  12 januari, 2021 Det behövs en ny approach till det skatterättsliga materialet, menar skatterättsprofessorn Eleonor Kristoffersson.

   Upp