Foto: Getty Images

Definitionen av civilrätt problematiseras

15 oktober, 2020

Skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats flitigt. Men vad menas egentligen med termen civilrätt? Frågan problematiseras i en ny avhandling.

I den skatterättsliga diskussionen finns en vanlig föreställning att civilrättsliga termer som förekommer i skattelagstiftningen ska uppfattas och tolkas på samma sätt i skatterätten som i civilrätten. En fråga som stötts och blötts i akademiska skattejuridiska kretsar.

Vad som menas med termen civilrätt har däremot inte debatterats särskilt mycket. Inte förrän nu, i Patrik Emblads avhandling Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt framlagd vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Patrik Emblad. Foto: Jeffrey Johns

– En av flera saker som problematiserar idén om att skatterätten ska följa civilrättsliga begrepp är att en och samma term ofta har olika betydelser i olika civilrättsliga sammanhang. Att hänvisa till civilrättsliga begrepp ger därför sällan så stor ledning för lösandet av skatterättsliga problem, säger Patrik Emblad, doktorand i finansrätt.

Beroende på vad man menar med civilrätt kan man komma till helt olika lösningar på skatterättsliga problem genom att hänvisa till civilrätten. Patrik Emblad tar upp det som kallas ”verklig innebörd” som exempel.

– Högsta författningsdomstolen hänvisar emellanåt till rättshandlingars ”verklig innebörd” för att motivera lösningar på skatterättsliga problem. Den verkliga innebörden är dock inte något som bara följer av civilrätten, utan beror i hög grad på vad vi menar med civilrätt. Just i framför allt domstolssammanhang kan detta få stor praktisk betydelse, men även för rådgivare i allmänhet när det gäller hur man ska tolka begrepp i skattelagstiftningen.

Vill du att lagstiftaren ska beakta dina slutsatser?
– Jag riktar mig mer mot domstolar än till lagstiftaren. Det jag vill lyfta fram är olika brister och svårigheter med att hänvisa till civilrätten vid tolkningen av skattelagen.

Läs mer: Patrik Emblads avhandling Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Taggar: skatt uppsats

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
ANNONS
ANNONS

Mötesfria onsdagar och hemarbete – så resonerar storbyråerna

30 oktober, 2020 Onsdagar utan möten - och hemarbete kontra att vara på kontoret - diskuteras flitigt.

Hållbarhetsrapportering – tummen ner för svenska bolag

29 oktober, 2020 Bolagen har en bra bit kvar för att möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen.

Så funkar storbyråernas skatterådgivning på distans

28 oktober, 2020 Att ge skatteråd digitalt fungerar bättre är förväntat. Men det finns även gott om utmaningar.

Krishantering och återstarten av ekonomin – det säger skatteexperterna

28 oktober, 2020 Landets skatterådgivare har tvingats ställa om. Hur har det varit – och vad händer härnäst?

Fika med Sara Uhlén: ”Intressant förflyttning för både lön och redovisning”

27 oktober, 2020 Sara Uhlén är ny ordförande för Strategigruppen Redovisnings- och Lönekonsulter FAR.

Nytt direktiv om visselblåsarskydd – så påverkas revisorer

26 oktober, 2020 En ny lag som ger visselblåsare bättre skydd föreslås träda i kraft nästa år.

 Upp