De nya IFRS-standarderna får genomgripande effekter

31 mars, 2016

Claes Janzon är redovisningsspecialist på PwC och verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering. De senaste åren har han ägnat mycket tid åt att besvara IASB:s remisser om de nya IFRS-­standarderna: IFRS 9, IFRS 15 och IFRS 16. De nya standarderna innebär en större förändring än övergången till IFRS menar han.

 

I början av året blev till slut IFRS 16 om leasing klar, hur stort är det?

– IFRS 16 är den sista av tre nya standarder som tillsammans innebär en större förändring än själva IFRS-­övergången gjorde för de svenska börsföretagen år 2005. Detta är den andra vågen av större förändringar inom redovisningen för de svenska börsbolagen, och den är ännu starkare än den första.

Vilka är de nya standarderna och vad har drivit fram dem?

– De är IFRS 9 Redovisning av finansiella instrument, IFRS 15 Intäktsredovisning och IFRS 16 Leasing. Förenklat kan man säga att IFRS 9 tillkom som ett svar på finanskrisen 2008. IFRS 15 handlar i huvudsak om harmonisering med US GAAP, men även att man ville komma till rätta med vissa problem som exempelvis redovisning av avtal som inne håller flera olika komponenter, och avsaknad av upplysningar kring intäktsredovisning. IFRS 16 handlar om att synliggöra åtaganden och tillgångar som enligt nuvarande regler inte tas upp i balansräkningen och även detta projekt har drivits tillsammans med den amerikanska normgivaren.

Finns det något som är gemensamt för  samtliga förändringar som kommer nu?

– När det gäller den grundläggande drivkraften bakom förändringarna kan man peka på viljan till ökad harmonisering, ökad transparens och förbättrad jämförbarhet. Med andra ord handlar det om att öka jämförbarheten mellan bolag och att förse analytiker och andra intressenter med relevant information.

 

Läs hela intervjun med Claes Janzon i Balans nr 4/2016

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

Stefan Pärlhem – expert på god sed

6 september, 2019 Bokföringsnämndens chef Stefan Pärlhem driver utvecklingen av framtidens normgivning.

Experten reder ut: Immateriella tillgångar

3 september, 2019 Immateriella tillgångar är ett snårigt område med många fällor. Det ska du ha koll på.

Tre artiklar nominerade till CH Witts pris 2019

3 september, 2019 19 september koras vinnaren eller vinnarna i samband med FAR:s årsstämma.

Vågar ta nya roller

2 september, 2019 Emma Lindequist, auktoriserad revisor, och Maria Svensson, auktoriserad redovisnings­konsult, närmar sig varandra i sättet att arbeta.

 Upp