Foto: Getty Images

De har maratongranskat rapporteringen av immateriella tillgångar

29 januari, 2020

Hallå där… Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har disputerat på en avhandling om utvecklingen av redovisning av goodwill från runt år 1850 till år 1998.

I 14 år har Sven-Arne Nilsson ihop med Björn Gauffin, som arbetar med ekonomiska utredningar på Kanton AB, studerat hur de noterade företagen identifierar immateriella tillgångar, i ett antal fördjupningsartiklar.

Sven-Arne Nilsson: Foto: Teiksma Buseva, Björn Gauffin: Foto: Grant Thornton.

Vad är drivkrafterna bakom att genomföra de gedigna granskningar som har gjorts under 14 års tid, bland annat när det gäller IFRS 3 Rörelseförvärv?

– Den helt avgörande drivkraften är att Björn Gauffin och jag har velat se hur de noterade företagen tillämpar de nya reglerna från och med helårsrapporterna för 2005 om identifiering och rapportering av immateriella tillgångar. Med årens gång tillkommer den efterföljande redovisningen av goodwill, det som förenklat kallas nedskrivningar av goodwill.

Vilken typ av granskningar har känts allra mest intressanta och motiverade?

– Utifrån svaret om drivkrafterna går Björn Gauffin varje år igenom alla helårsrapporter av företag noterade på Nasdaq OMX och ser vilka företag som gjort förvärv samt sammanställer uppgifter om förvärven. Särskilt förstås identifieringen av immateriella tillgångar och upplysningar om sådana – samt sedan några år även nedskrivningar av goodwill.

– Till detta kommer varje års debatt och andra undersökningar, från början det som vi direkt uppmärksammade i Sverige men efterhand även vad som i övrigt hänger samman med ämnena.

– Min uppgift är att fylla på med det senare, bland annat en del från forskningsvärlden.

Inför framtiden: Finns det några områden av särskilt intresse att fördjupa sig i under kommande år?

– Ja, de nuvarande reglerna gäller alltså från 2005. IASB startade 2014 det som kallas Postimplementation Review (alltså en uppföljning efter några år av hur nya regler eller standarder fungerar), sammanställde 2015 svar eller kommentarer som de fick in och har sedan dess ett projekt att eventuellt ändra i standarden. I februari i år ska det komma en diskussionsrapport om just detta.

– Det blir förstås intressant att se vad som tas upp till diskussion i den, och i årets artikel har vi en del om vad man kan anta står i rapporten. Dock tar det sin tid, som synes, och om det alls blir ändrade regler tar det ytterligare år. Om Björn Gauffin fortsatt har tid och ork att undersöka varje års rapporter fortsätter vi att se hur det går med identifieringen, och med den hetare frågan goodwillnedskrivningarna. Vi kompletterar förstås med hur det går med reglerna och diskussionen av dem.

Taggar: Deloitte IFRS Kantor

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp