Foto: Getty Images

De har maratongranskat rapporteringen av immateriella tillgångar

29 januari, 2020

Hallå där… Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har disputerat på en avhandling om utvecklingen av redovisning av goodwill från runt år 1850 till år 1998.

I 14 år har Sven-Arne Nilsson ihop med Björn Gauffin, som arbetar med ekonomiska utredningar på Kanton AB, studerat hur de noterade företagen identifierar immateriella tillgångar, i ett antal fördjupningsartiklar.

Sven-Arne Nilsson: Foto: Teiksma Buseva, Björn Gauffin: Foto: Grant Thornton.

Vad är drivkrafterna bakom att genomföra de gedigna granskningar som har gjorts under 14 års tid, bland annat när det gäller IFRS 3 Rörelseförvärv?

– Den helt avgörande drivkraften är att Björn Gauffin och jag har velat se hur de noterade företagen tillämpar de nya reglerna från och med helårsrapporterna för 2005 om identifiering och rapportering av immateriella tillgångar. Med årens gång tillkommer den efterföljande redovisningen av goodwill, det som förenklat kallas nedskrivningar av goodwill.

Vilken typ av granskningar har känts allra mest intressanta och motiverade?

– Utifrån svaret om drivkrafterna går Björn Gauffin varje år igenom alla helårsrapporter av företag noterade på Nasdaq OMX och ser vilka företag som gjort förvärv samt sammanställer uppgifter om förvärven. Särskilt förstås identifieringen av immateriella tillgångar och upplysningar om sådana – samt sedan några år även nedskrivningar av goodwill.

– Till detta kommer varje års debatt och andra undersökningar, från början det som vi direkt uppmärksammade i Sverige men efterhand även vad som i övrigt hänger samman med ämnena.

– Min uppgift är att fylla på med det senare, bland annat en del från forskningsvärlden.

Inför framtiden: Finns det några områden av särskilt intresse att fördjupa sig i under kommande år?

– Ja, de nuvarande reglerna gäller alltså från 2005. IASB startade 2014 det som kallas Postimplementation Review (alltså en uppföljning efter några år av hur nya regler eller standarder fungerar), sammanställde 2015 svar eller kommentarer som de fick in och har sedan dess ett projekt att eventuellt ändra i standarden. I februari i år ska det komma en diskussionsrapport om just detta.

– Det blir förstås intressant att se vad som tas upp till diskussion i den, och i årets artikel har vi en del om vad man kan anta står i rapporten. Dock tar det sin tid, som synes, och om det alls blir ändrade regler tar det ytterligare år. Om Björn Gauffin fortsatt har tid och ork att undersöka varje års rapporter fortsätter vi att se hur det går med identifieringen, och med den hetare frågan goodwillnedskrivningarna. Vi kompletterar förstås med hur det går med reglerna och diskussionen av dem.

Taggar: Deloitte IFRS Kantor

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
Annons

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

Ägarna till Adrian & Partners lämnar – blir revisionskonsulter

13 februari, 2020 Nu ska Helena Adrian och Mats Olsson skapa sig en ny karriär som fristående revisionskonsulter.

Premiär för Karin Direkt

11 februari, 2020 Karin Apelman startar Karin Direkt - ny kommunikationskanal där hon kommenterar aktuella branschfrågor.

Sandra Törnblad den yngsta som klarat revisorsprovet: ”Fortfarande lite overkligt”

10 februari, 2020 Sandra Törnblad från Dillon i Malmö bland de 49 procenten som klarade senaste revisorsprovet.

Anders Vidén näst yngst att få godkänt på revisorsprovet: ”Auktorisationen en kvalitetsstämpel”

10 februari, 2020 Anders Vidén från PwC i Stockholm är en av 111 personer som klarade senaste revisorsprovet.

 Upp