Foto: Kristofer Hedlund

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019

Allt fler höjer sina röster för en HQ-kommission.Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen”, säger advokat Carl Svernlöv om FI:s roll i HQ-affären.

I slutet av januari avgjordes HQ-målet i och med att Högsta domstolen meddelade att den inte beviljar prövningstillstånd.

Men en fråga kvarstår, menar Baker McKenzie-advokaten Carl Svernlöv, som med kollegan och advokaten Jonas Benedictsson företrädde två av styrelseledamöterna Pernilla Ström och Carolina Dybeck Happe. Hade Finansinspektionen (FI) rätt att dra tillbaka HQ Banks tillstånd att driva bankrörelse?

Och han är inte den ende. Både Aktiespararna samt Dan Brännström, senior rådgivare och tidigare generalsekreterare i FAR, har under HQ-affärens gång höjt sina röster för att tillsätta en HQ-kommission för att utreda frågan.

Carl Svernlöv. Foto: Baker McKenzie Advokatbyrå

Varför behöver FI:s beslut i HQ-ärendet utredas?

– Därför att resultatet av de myndighets- och domstolsprövningar som företagits sedan FI återkallade tillståndet inte otvetydigt pekar på att beslutet var riktigt. Tvärtom ger bland annat RI:s och Stockholms tingsrätts uppfattning i brottmålsdomen anledning att anta att det var felaktigt.

Du är en av flera namnkunniga som förordar en HQ-kommission. Vad ska en sådan undersöka?

– Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen. Av principiellt mer intresse är även om FI:s tillsynsmedel är effektiva och adekvata vid liknande situationer, samt om beslutskedjan vid återkallande av tillstånd, överklagande av FI:s beslut och beslut från förvaltningsrätten, är tillräckligt rättssäker med tanke på den akuta tidspress som en bankstyrelse hamnar under i en liknande situation.

 Läs mer: ”HQ-domen visar att HQ AB var ute i ogjort väder”

Taggar: HQ

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

 Upp