Foto: Kristofer Hedlund

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019

Allt fler höjer sina röster för en HQ-kommission.Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen”, säger advokat Carl Svernlöv om FI:s roll i HQ-affären.

I slutet av januari avgjordes HQ-målet i och med att Högsta domstolen meddelade att den inte beviljar prövningstillstånd.

Men en fråga kvarstår, menar Baker McKenzie-advokaten Carl Svernlöv, som med kollegan och advokaten Jonas Benedictsson företrädde två av styrelseledamöterna Pernilla Ström och Carolina Dybeck Happe. Hade Finansinspektionen (FI) rätt att dra tillbaka HQ Banks tillstånd att driva bankrörelse?

Och han är inte den ende. Både Aktiespararna samt Dan Brännström, senior rådgivare och tidigare generalsekreterare i FAR, har under HQ-affärens gång höjt sina röster för att tillsätta en HQ-kommission för att utreda frågan.

Carl Svernlöv. Foto: Baker McKenzie Advokatbyrå

Varför behöver FI:s beslut i HQ-ärendet utredas?

– Därför att resultatet av de myndighets- och domstolsprövningar som företagits sedan FI återkallade tillståndet inte otvetydigt pekar på att beslutet var riktigt. Tvärtom ger bland annat RI:s och Stockholms tingsrätts uppfattning i brottmålsdomen anledning att anta att det var felaktigt.

Du är en av flera namnkunniga som förordar en HQ-kommission. Vad ska en sådan undersöka?

– Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen. Av principiellt mer intresse är även om FI:s tillsynsmedel är effektiva och adekvata vid liknande situationer, samt om beslutskedjan vid återkallande av tillstånd, överklagande av FI:s beslut och beslut från förvaltningsrätten, är tillräckligt rättssäker med tanke på den akuta tidspress som en bankstyrelse hamnar under i en liknande situation.

 Läs mer: ”HQ-domen visar att HQ AB var ute i ogjort väder”

Taggar: HQ

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

KPMG:s vd Magnus Fagerstedt lämnar

26 mars, 2019 Magnus Fagerstedt lämnar KPMG med omedelbar verkan. Han och styrelsen är oense om framtiden.

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

22 mars, 2019 Ordförande för FAR:s policygrupp för redovisning Pernilla Lundqvist fattar pennan.

”Jag klarade provet!”

21 mars, 2019 För att öka chanserna att klara redovisningskonsultexamen bad Josefin Emitslöf om många olika arbetsuppgifter.

Månadens medlem: Jannike Gellerstam

20 mars, 2019 Jannike Gellerstam är auktoriserad revisor på Frejs, jobbar med generationsskiften och brinner för konsultationer med kunderna.

Bolagsverket: Revisorer – lämna in årsredovisningen digitalt!

19 mars, 2019 Obligatorium: Det gäller för digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som följer K2 och K3.

Det här innebär de nya utbildningskraven för dig och din byrå

15 mars, 2019 De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna.

 Upp