Getty Images

Dags för kvalitetskontroll!

7 maj, 2020

I höst är det dags för FAR:s kvalitetskontroller. ”Det bästa med uppdraget är att kunna komma med tips och råd hur medlemmarna kan underlätta arbetet”, säger kvalitetskontrollanten Charlotta Larsson.

Efter sommaren kör FAR igång sina kvalitetskontroller. En av de som varit med längst är Charlotta Larsson, som kan bocka av sitt tionde år i rad som kvalitetskontrollant hos FAR. Till vardags arbetar hon som revisor och redovisningskonsult på Grant Thornton.

– Att vara kontrollant är ett roligt och betydelsefullt uppdrag. Det viktigaste är att vi alla hjälps åt och bidrar till att branschen uppnår en hög kvalitet – och att vi alla jobbar på lika villkor. Samtidigt fungerar kontrollerna som stöd för medlemmarna, eftersom vi kontrollanter lämnar råd där det brister. Sen är det väldigt trevligt att komma ut i landet och träffa branschkollegor, säger Charlotta Larsson.

Charlotta Larsson. Foto: Grant Thornton

Kvalitetskontrollen omfattar två moment. Dels de allmänna kontrollerna avseende företagets skrivna riktlinjer och rutiner, dels i normalfallet två till tre uppdragskontroller per revisor respektive redovisningskonsult.

En förutsättning för att uppdragskontrollerna ska genomföras är att revisionsföretaget har skriftliga riktlinjer och rutiner enligt ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag. Kontrollanten fäster särskild vikt vid att riktlinjer och rutiner verkligen följs. Arbetar exempelvis revisorerna på det sätt som anges i handboken ”Hur uppdrag utförs”?

Av de granskade uppdragen ska kontrollanten sedan göra en sammanfattande bedömning, som framgår i den rapport som skickas till det kontrollerade företaget. Sedan är det respektive kvalitetsnämnd som, utifrån kontrollantens checklistor och rapport, beslutar i kontrollen. Kvalitetsnämndens utslag kan komma att avvika från kontrollantens.

– Det bästa med uppdraget är att kunna komma med tips och råd hur medlemmarna kan underlätta arbetet. Som kontrollant får du dessutom erfarenhet, en uppdatering och lär dig mycket. Man är med på banan hela tiden. Det känns bra att kunna hjälpa medlemmarna – och allra särskilt de på de minsta byråerna, Charlotta Larsson.

Intresserad av att bli kvalitetskontrollant? Inför hösten söker FAR nya kvalitetskontrollanter inom revision. Mer information om uppdraget och hur du anmäler ditt intresse på FAR:s webb.

Taggar: FAR kvalitetskontroll revision

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp