Getty Images

DAC6 ställer höga krav på företag och rådgivare

2 september, 2020

Från 1 juli 2020 är de nya rapporteringskraven enligt DAC6-direktivet implementerade i de flesta EU-länder. Men reglerna ställer höga krav – en strukturerad process för rapporteringen är ett måste.

Många av EU-länderna har implementerat rapporteringskraven enligt DAC6-direktivet, som är framtaget på EU-nivå och innebär att rådgivare och företag i EU måste rapportera in vissa skattearrangemang till skattemyndigheterna från 1 juli 2020.

Men på grund av coronapandemin varierar situationen land för land. Medan flera EU-medlemmar har skjutit upp sina tidsfrister, sker exempelvis rapporteringen i Tyskland och Finland som planerat. Det innebär att den första tidsfristen för rapporteringen i dessa två länder var daterad till 31 juli i år. Polen implementerade rapporteringskraven redan 2019.

Madeleine Thörning och Emiliha Ferrão, på Thorning Koponen Consulting, har under våren och sommaren hjälpt företag med deras interna implementering av DAC6-reglerna. De vittnar om att reglerna ställer höga administrativa krav på de verksamheter som berörs, men också att kvalificerade juridiska bedömningar kan krävas av företagen.

– När coronapandemin slog till på allvar i Europa tidigt i våras, var det en tidsfråga innan medlemsländerna skulle börja fundera på vilka administrativa krav man rimligen kan ställa på företag som står inför tuffa beslut och en nedåtgående konjunktur. Dessutom var det inte alla länder som hade lagstiftning på plats när implementeringen av DAC6 närmade sig, däribland Sverige, säger Madeleine Thörning.

Företag med skattearrangemang som involverar Finland och Tyskland, två länder som alltså har valt att inte senarelägga sina tidsfrister, måste dock rapportera in sina arrangemang inom 30 dagar från och med 1 juli i år. Österrike och Polen har däremot anpassat sina ursprungliga regler något.

– Är man etablerad i Finland eller i Tyskland och har lokala rådgivare där bör man som företag efterfråga deras bedömning av eventuell lokal rapporteringsplikt enligt DAC6 så snart som möjligt, säger Emiliha Ferrão och tillägger:

– Reglerna har i dag inte anpassats till de olika implementeringsdatumen i länderna, så man behöver fundera på var och när arrangemangen ska rapporteras fram till och med januari 2021. Finns ingen rådgivare som varit behjälplig där behöver företagen själva bedöma sin lokala rapporteringsskyldighet.

I Sverige har bolag till 31 januari 2021 på sig att rapportera in sina löpande arrangemang (från och med 1 juli 2020), respektive 28 februari 2021 för att rapportera in sina historiska arrangemang (25 juni 2018 till 30 juni 2020).

Madeleine Thörning och Emiliha Ferrão menar att vissa åtgärder är särskilt angelägna i ett initialt skede av processen:

 • Samla in koncernens samtliga gränsöverskridande transaktioner med bolag inom EU sedan juni 2018 (prioritera Tyskland och Finland).
 • Underskatta inte tidsåtgången i stora organisationer.
 • Informera och utbilda relevanta delar av organisationen.
 • Utse primära beslutsfattare och eventuellt lokala ansvariga.
 • Gör en riskanalys baserat på informationsinsamling och enskilda förutsättningar.

– Det är viktigt att organisationen i god tid sätter en strukturerad process för sin DAC6-rapportering. En ofullständig eller misslyckad rapportering kan nämligen innebära straffavgifter, säger Emiliha Ferrão. Polen har till exempel straffavgifter upp till 5 MEUR om man inte fullgör sin rapporteringsplikt där.

– Trots att tidsfristerna har förlängts är det hög tid för alla företag att se över sina gränsöverskridande transaktioner och arrangemang. Förberedelser och informationsinsamling med anledning av DAC6 tar mycket tid i anspråk, säger Madeleine Thörning.

Hans Peter Larsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, har länge varit engagerad i turerna kring rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang. Han efterfrågar större tydlighet från lagstiftarnas håll.

– Ju mer man fördjupar sig i detta och försöker förstå vad som ska rapporteras och hur, desto svårare blir det. FAR har en löpande dialog med Skatteverket, som får allt svårare att svara på våra frågor som rör olika konkreta situationer. Sannolikt har EU tagit sig vatten över huvudet genom den vaga utformningen av detta direktiv, säger han.

Mer om skatt på Balans:

Läs mer: Skattefrågor i höst – det här är på gång

Läs mer: Skatterådgivare – missa inte det här inför kvalitetskontrollen

Läs mer: Skattefrågor under coronakrisen – det här sysselsätter storbyråerna

Taggar: Corona DAC6 skatt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp