Foto: Getty Images

DAC6-rapporter färre än befarat

Faktaruta

Det här är DAC6

I korta drag går DAC6 ut på att skatterådgivare som erbjuder företag internationella skatteupplägg blir skyldiga att rapportera uppläggen till Skatteverket, som i sin tur ska dela informationen med andra skattemyndigheter i EU. Syftet med direktivet är bland annat att ge skattemyndigheterna tidig information om nya former av så kallad aggressiv skatteplanering och i vilken grad sådan används.

14 april, 2021

Skatteverkets förtydliganden har lett till att färre DAC6-rapporter har lämnats in. ”Bättre och mer hanterligt än vad man vågade hoppas”, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Implementeringen av informationsplikt av gränsöverskridande arrangemang, så kallad DAC6, har varit en riktig följetong, så även på Balans webb.

Efter att i månader ha väntat på grundlig information från Skatteverket blev byråerna bönhörda i januari då myndigheten – efter löpande dialog med FAR – presenterat relevant vägledning och förtydliganden kring vilka transaktioner det skulle upplysas om.

Det har gett resultat. Skatteverket hade räknat med att det skulle komma in 100 000 rapporter om året, vilket hade lett till en orimligt hög administrativ börda för skatterådgivarna. Nya siffror som sträcker sig från årsskiftet till mars i år visar däremot att myndigheten endast har tagit emot 800 rapporter.

– Skatteverket har gjort ett styvt och bra jobb att tratta ner de här vaga reglerna som vi såg initialt, säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

– Det har blivit bättre och mer hanterligt än vad man vågade hoppas. Varken skatterådgivare eller företag vill lämna in rapporter i onödan och Skatteverket vill heller inte behöva överrapportera till de andra länderna, fortsätter han.

Reglerna går ut på att varje råd eller överföring till utlandet från och med årsskiftet måste stämmas av mot DAC6-reglerna för att undgå risk för att rådgivaren annars får betala en sanktionsavgift, det vill säga, i praktiken böter.

Siffror som mer kan stämma överens mer verkligheten är att 5 000, högst 10 000, gränsöverskridande arrangemang kan tänkas rapporteras in till Skatteverket i år, tror Hans Peter Larsson. Något som går i linje med övriga Norden.

– Allt måste stämmas av mot den nya lagstiftningen, så skatterådgivare och i viss mån revisorer behöver fortfarande gå igenom alla transaktioner. Men det blir färre rapporter än vad man hade befarat, säger Hans Peter Larsson.

Läs mer: Skarpt läge för DAC6 – det här gäller

Läs mer. DAC6 – tung administrativ börda för byråerna

Läs mer: DAC6 ställer höga krav på företag och rådgivare

Taggar: DAC6 skatt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp