Foto: Getty Images

Då publiceras vägledningen för ISQM

4 oktober, 2021

I slutet av oktober lanseras vägledningen för det nya regelverket som berör kvalitetsarbetet på byråerna. ”Har byråledningen inte redan börjat sätta sig in i regelverket bör man göra det när vägledningen och övrigt material publiceras”, uppmanar FAR:s chefsjurist Maria Lantz.

Det nya regelverket ISQM handlar alltså om ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor hos byråerna och kommer att innebära att byråerna måste göra anpassningar till sina respektive byråer eftersom kvalitetsstyrningssystemet ska vara riskbaserat.

Nya regelverket innebär också att företagsledningen på byråerna måste bli mer engagerade, då en av avsikterna med de nya standarderna är just att öka företagsledningens ansvar för byråns kvalitetsstyrningssystem.

Ny vägledning till stöd
De senaste månaderna har FAR i tillsammans med PwC arbetat med att ta fram en vägledning och stödmaterial för att hjälpa byråerna med implementeringen av ISQM.

Vägledningen som är anpassad för både små och stora byråer är just nu ute på remiss hos Revisorsinspektionen (RI) och några i FAR:s nätverk, för synpunkter/kommentarer.

Planen är att vägledningen och andra hjälpdokument ska publiceras 29 oktober på FAR:s webb.

Maria Lantz. Foto: Christian Gustavsson

– Om man som företagsledning inte redan har börjat diskutera ISQM så måste man det nu. Det kan ta tid att sätta sig in i standarden och tänka ut hur standarden ska tillämpas inom den egna byrån, säger Maria Lantz, FAR:s chefsjurist.

– Jag vill uppmuntra berörda, och då framförallt företagsledningen, att gå ISQM-kurserna som FAR erbjuder i höst, fortsätter hon.

Det var hösten 2020 som IAASB antog de nya standarderna för kvalitetskontroll, ISQM 1 och 2, tillsammans med en omarbetad version av ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter.

ISQM träder i kraft 15 december 2022, men redan nu behöver alltså byråerna, stora som små, komma igång med förberedelserna.

Läs mer: ISQM – kräver mer av byråledningen

Läs mer: ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

Taggar: FAR kvalitetsarbete PwC

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp