Getty Images

Coronaviruset slår hårt mot näringslivet

17 mars, 2020

Trycket på revisions- och rådgivningsbranschen ökar med coronavirusets framfart. Frågor om likviditet och arbetsrätt lyfts av kunderna.

Anstånd med inbetalning av preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och moms, korttidspermittering och ett statligt, tillfälligt, ansvar för sjuklönerna. Det är bara några av åtgärderna som aviserats för att minimera de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

I förra veckan kunde Balans berätta att beredskapen på storbyråerna var hög inför coronaviruset. Åtgärder som ett kraftigt minskat resande, inställda evenemang och fokus på digitala kontaktvägar hade redan då vidtagits. Sedan dess har utvecklingen hållit i sig. Coronaviruset hanteras med stort allvar.

Kim Lavin, auktoriserad revisor på Baker Tilly i Helsingborg är en av alla FAR-medlemmar som märkt ett ökat tryck från kunderna.

– I mitt arbete börjar kunderna, särskilt inom turist- och nöjesnäringen, ställa en hel del frågor. Det gäller framför allt likviditetssituationen och hur man ska kunna behålla sin personal. Men vi får även frågor kring nya regelverk som föreslås, berättar han.

Kim Lavin. Foto: Baker Tilly

Trots att fler och fler möten blir inställda, eller flyttade till digitala miljöer, känner Kim Lavin att han kan vara till hjälp för kunderna.

– Bästa sättet att hjälpa företagen just nu är att finnas till hands och vara påläst kring förändringarna som sker timme för timme, säger han.

I slutet av förra veckan meddelade Riksbanken att den lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. I måndags presenterade regeringen ett krispaket som ska stärka företagens likviditet. Förslaget innebär att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Det rör sig om betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Då anstånd måste sökas hos Skatteverket och bara kommer att beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa samt inte har större skatteskulder, gör många i branschen bedömningen att det kommer att öka efterfrågan på rådgivning.

Carola Lundgren, grundare av Revisionären i Piteå, konstaterar att eftersom många av deras kunder är småföretagare och saknar en egen ekonomiavdelning behöver de i detta läget någon som kan bidra med information kring stödåtgärderna och hur man praktiskt går till väga för att ta del av dessa.

– Bufferten försvinner fort om intäkterna uteblir, säger hon.

Carola Lundgren. Foto: Olivia Markström

EY Sverige uppger man att man för närvarande hanterar frågor som likviditet, riskhanterings- och kontinuitetsplaner, leveranskedjan och leverantörsrelationer, beskattning, arbetsrätt och olika redovisningsfaktorer.

– Vi arbetar nära våra kunder och stöttar dem på många olika sätt. Vi ser att kunderna står inför flera olika utmaningar och vi tar med oss vår kunskap för att hjälpa små och stora företag att hantera frågor som snabbt kan uppkomma. Vi vägleder dem genom den makroekonomiska situationen och vilken påverkan rådande omständigheter kan få på deras verksamheter, säger Magnus Kuchler, Sverigechef EY.

Magnus Kuchler. Foto: EY

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, tror personligen inte att åtgärderna som presenterats från regeringens och myndigheternas håll kommer att räcka. Och han hade hellre sett att regeringen föreslagit ett automatiskt anstånd fram till halvårsskiftet med betalning av de tre nämnda skatterna, därefter räntebelagt med stegvis ökande ränta ju längre krediten utnyttjas.

Hans Peter Larsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

– FAR kommer löpande att fundera vidare så att möjligheterna som tas fram blir så lätta att tillämpa som möjligt. Här kommer vi att bidra konstruktivt för våra medlemmar och deras kunder, säger han.

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Läs mer: Corona: Så påverkas verksamheten konkret

Läs mer: Corona: Hög beredskap på storbyråerna

Taggar: Corona

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp