Foto: Getty Images

Corona: Så påverkas verksamheten konkret

11 mars, 2020

Så slår coronaviruset mot revisions- och rådgivningsbranschen. Balans gör en rundfrågning hos storbyråerna.

Deloitte

”Vi har redan vardagliga rutiner för att medarbetarna under vissa perioder kan jobba från hemmet och online. Det är också en vanligt att mötas via videouppkoppling istället för att flyga till varandra. Det innebär att vi än så länge inte märker av några större störningar i vårt arbete.”

PwC

”Vi ser ännu ingen större påverkan på vår eller kundernas verksamhet i stort, men om smittspridningen fortsätter lokalt eller globalt under en längre tid framöver kommer både våra kunder och vi att påverkas i klart större utsträckning.”

BDO

”För att begränsa smittspridning bland medarbetare och kunder har vissa tjänsteresor ställts in och möten ändrats till att ske via länk i stället. Vi följer utvecklingen och tar ställning från fall till fall huruvida vi behöver skjuta upp inplanerade seminarier eller event eller hålla dem i annat format.”

EY

”Vi har förbjudit affärsresor till de länder och områden som har högst risk och uppmanat våra medarbetare att skjuta upp alla resor till de länder som har den högsta risken. Våra medarbetare som återvänder från dessa områden ska följa rekommendationer om en 14-dagars karantänperiod i hemmet. Vi begränsar också resor internationellt och inrikesresor som är inte affärskritiska och uppmanar medarbetaren att undvika stora externa event.”

Mazars

”Vi kan, än så länge, fullfölja planerna för vårt arbete med våra kunder. Skillnaden är att vi är mer observanta och ställer kontrollfrågor inför till exempel möten. Ett antal aktiviteter inom Mazars internationellt har ställts in eller skjutits på. Framgent kommer vi att påverkas beroende på den allmänna utvecklingen av ekonomin; delar av vår verksamhet är förhållandevis motståndskraftig mot fluktuationer, medan andra är mer beroende av aktivitetsnivån i ekonomin.”

Grant Thornton

”Jag skulle säga att det i stort sett är business as usual, med undantag av att vi försöker minimera antalet fysiska möten i våra lokaler och hos kund. I stället använder vi, i den mån det är möjligt, olika digitala lösningar. De som befunnit sig i riskområden jobbar hemifrån, vi har så bra digitala möjligheter så det allra mesta går att lösa utan att vara fysiskt på plats. Vi har också kommunicerat att man självklart har rätt att avstå deltagande i sociala sammanhang om man känner sig minsta osäker eller otrygg.”

KPMG

”Framför allt påverkas interagerandet mot våra kunder och vår interna och externa mötesstruktur. Vi är generellt mer restriktiva med resor och promotar digitala lösningar för möten. Hur det påverkar KPMG på lång sikt är beroende av en kombination av hur våra kunder drabbas, hur Sverige som nation klarar detta och hur stor påverkan det får på den ekonomiska konjunkturen i övrigt.”

Läs mer: Corona: Hög beredskap på storbyråerna

Taggar: big 7 Corona

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp