Foto: Dan Brännström

Core & More ger behändiga volymer

6 april, 2016

Ny informationsteknologi, bredare intressentgrupper och ökande förväntningar på transparens. Allt större krav ställs på företagens rapportering. Vid ett seminarium arrangerat av FAR:s policygrupp för redovisning diskuterades hur branschen ska möta kraven.

Informationen finns där och intressenterna blir allt fler; hur ska företagen hantera detta? Den europeiska branschorganisationen FEE vill vägleda en innovativ diskussion i ämnet. Rapporten The Future of Corporate Reporting som lanserades i höstas ligger till grund för en diskussion som nu förs i hela EU och i stora delar av övriga världen.

– Vi befinner oss i en tid av ”information overload” som innebär att det väsentliga försvinner, säger Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på KPMG och ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning.

Data från hennes egen doktorsavhandling ger en bild på hur årsredovisningarna svällt i omfång. Hon har där studerat företaget AB Volvo vars årsredovisning ökat från 15 till 180 sidor under perioden 1930 till 2012.

– Företagens rapportering är repetitiv, ointressant och oinspirerande. Den blir en ritualiserad handling som dessutom är dåligt tajmad, säger Bo Lagerström, FAR:s representant i FEE:s arbetsgrupp för framtidens rapportering.

Core & More är FEE:s idé om hur vi ska kunna återgå till mer behändiga volymer. Core står för det väsentliga och More för tillägg som användarna kan ta del av enligt intresse. 

– Jag är ju extremt positiv till det här, men jag tror att man måste ha en idé om vad man vill uppnå, säger Bino Catasus, professor i redovisning och revision vid Stockholm Business School vid Stockholms Universitet.

FEE:s rapport fokuserar mycket på de tekniska möjligheterna, men de räcker inte som skäl, menar Bino Catasus.

– Det är inte bara för att vi har teknologin som vi ska göra det. Vi måste ju ha en idé om varför. Handlar det om effektivitet eller om ansvarsutkrävande?

Frågan om revisorn kom också upp i diskussionen.

– Vi har medvetet valt att inte bjuda in revisorerna i det här projektet för då skulle vi aldrig bli klara, säger Stig Envoldsen med en blinkning till publiken som i huvudsak bestod av revisorer och redovisningsspecialister, men även sakkunniga på myndigheter och i stora företag.

Svensk Näringsliv var representerat i panelen genom redovisningsspecialist Sofia Bildstein Hagberg, som bidrog med ett praktikerperspektiv.

– Företagen vill framför allt ha ett verktyg som kan hjälpa dem att avgöra vad som ska vara med och vad som kan lämnas utanför. Jag kan inte riktigt se att Core & More är det verktyget, säger hon.

Taggar: Core & More FEE KPMG Pernilla Lundqvist

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

 Upp