Foto: iStock

Carl Svernlöv: “Finns en missuppfattning från medierna om revisorernas funktion”

15 augusti, 2017

Det finns en tendens att skylla på revisorerna när det går snett. Det menar advokaten, professorn och författaren Carl Svernlöv, aktuell med en ny bok om aktiebolagsrätt riktad till revisorer. Balans ringer upp för att höra mer.

Nyligen släpptes den 183 sidor tjocka boken Aktiebolagsrätt för revisorer (Wolters Kluwer), skriven av Carl Svernlöv tillsammans med Peter Åkersten på KPMG.

Till vardags arbetar Carl Svernlöv som advokat på Baker McKenzie, är adjungerad professor i associationsrätt på Uppsala universitet och har länge engagerat sig i revisorsfrågor. Han syns även ofta i Balans, mestadels som skribent till fördjupningsartiklar.

Carl Svernlöv. Foto: Baker McKenzie Advokatbyrå

Varför är du så intresserad av revisorer?

– Mitt kärnområde inom juridiken är bolagsrätt och i synnerhet ansvarsfrågor. Det är frågor som ofta överlappar med frågor som revisorer ägnar sig åt. Det finns ett naturligt samband mellan mitt verksamhetsområde och revision och revisorer, säger Carl Svernlöv.

Läs mer: Intervju med Carl Svernlöv (Balans nr 6, 2016)

I boken har han och medförfattaren Peter Åkersten försökt ”gifta ihop” det aktiebolagsrättsliga regelverket med revisorernas vardag, berättar Carl Svernlöv. Det byggs på med praxis från Revisorsinspektionen; både hur reglerna ser ut och hur Revisorsinspektionen har bedömt frågan när det ibland har gått snett.

Aktiebolagsrätt är ofta föremål för överväganden av revisorer. Varför är det så?

– Därför att aktiebolagsrätten sätter, så att säga, den yttre ramen för revisorernas verksamhet och reglerar på ett övergripande plan deras uppgift. I samband med revisionen måste revisorerna titta på ett antal aktiebolagsrättsliga frågor, ansvarsfrågor, förbjudna lån, och så vidare.

– Revisorerna inblandas också när det gäller värdeöverföringar från bolagen, det kan vara ganska svåra bedömningar. Aktiebolagsrätten kommer in i alla dessa områden.

Läs mer: Parallella världar[1] – Prosolviadomen och det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret

Hur ser du på etikdiskussionerna – ofta ett hett ämne kring revisorsyrket?

– Det är givetvis viktigt för förtroendet att revisorerna har en hög branschetik. Jag tycker samtidigt att etiken i branschen är bra. FAR arbetar också på ett proaktivt sätt med etikfrågorna.

– Det finns en tendens att skylla på revisorerna när det går snett. Den kritiken är långtifrån alltid befogad. Man glömmer bort att det är styrelsen som har ansvaret och att revisorn bara har en kontrollerande funktion.

– Ändå existerar kritiken. Delvis tror jag att det beror på en missuppfattning från medierna om revisorernas funktion och vilken förmåga de har att påverka vad som faktiskt händer i bolagen.

Taggar: etik revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp