Foto: CarlMagnus Johansson

Byrån som inte slår sig till ro

27 juni, 2018

Med insikten att ledarskap inte är en ”one-man-show” och ett visst mått av tävlingsinstinkt har EY Nordvästra Skåne blivit framgångsrikt. För fem år sedan slogs kontoren i Ängelholm och Helsingborg samman till ett – en förändring som gått över förväntan.

Termometern skvallrar om 24 grader i luften och Ängelholm visar sig från sin allra bästa sida när Balans hälsar på hos EY Nordvästra Skåne. Av de cirka 75 personer som jobbar på byrån sitter ungefär 30 i Ängelholm och 45 i Helsingborg tre mil bort. Men något ”vi och dom” är det inte tal om.

– När vi slog samman kontoren för fem år sedan var vi väldigt tydliga. Vi finns visserligen på två platser rent fysiskt, men vi är ett kontor, säger Henrik Nilsson, kontorschef.

Tanken på en sammanslagning väcktes av dåvarande regionchef och partnern Per Karlsson — som också hunnit med att vara kontorschef i Ängelholm. Han såg fördelar med att de båda kontoren blev ett, bland annat att ett större kontor är starkare på marknaden.

EY Nordvästra Skåne. Per Karlsson. Foto: CarlMagnus Johansson.

– Själva sammanslagningen gick både snabbare och bättre än väntat men så gjorde vi också ett väldigt grundligt förarbete. Vi påbörjade sammanslagningen ett år innan den skedde rent fysiskt. Projektgrupper sattes samman med personal från båda ställena, vi arbetade mycket med teambuilding och vi bildade nya grupper där vi blandade personalen, säger Per Karlsson.

Ledningsgruppen har också varit tydlig i sitt sätt att agera. Bland annat genom att möten hålls växelvis i Ängelholm och Helsingborg, att de som ingår i ledningsgruppen sitter på båda kontoren och är tillgängliga för personalen.

– Vi har också varit väldigt noga internt inom EY i Sverige att vi inte är två kontor utan att vi redovisar våra siffror som ett kontor, säger Henrik Nilsson.

EY Nordvästra Skåne – tillsammans. Foto: CarlMagnus Johansson.

EY Nordvästra Skåne är ett stort kontor, EY:s fjärde största i Sverige. Affärsområdena revision, redovisningsnära tjänster och skatt finns självklart representerade på kontoret. Övrig kompetens tas in vid behov från något av EY:s andra kontor i Sverige eller utomlands. Majoriteten av kunderna är större, familjeägda bolag men man har också specialiserat sig inom fastigheter och banksektorn.

Att vara ett kontor men fysiskt finnas på två orter har varit ett medvetet, strategiskt val och uppskattat av kunderna. Henrik Nilsson säger att han inte tror på centraliseringen.

– Den lokala närvaron är viktig i relationsbyggandet med kunderna. Vi syns på stan, i samband med idrottsaktiviteter, nätverk och så vidare. I många fall kan man säga att personerna är viktigare än själva byrånamnet. Vi är den lokala byrån med den globala kompetensen i ryggen. Det låter som floskler, men vi lever så, säger Henrik Nilsson.

EY Nordvästra Skåne. Henrik Nilsson och Jaana H Johansson. Foto: CarlMagnus Johansson.

Han får medhåll av Jaana H Johansson, chef för redovisningsnära tjänster. Det personliga mötet ska inte underskattas, framhåller hon. Digitaliseringen och automatiseringen är bra och för med sig ett effektivare arbete internt, men kunderna vill många gånger ändå ha ett personligt möte.

– Det är bra att vi blir mer digitala men för att bygga relationer behöver vi personliga möten. Dessutom är inte alla våra kunder så digitala än. Många föredrar fortfarande papper, dem kan vi inte tvinga in i något de inte vill ha. Vi erbjuder dem alla lösningar, men är flexibla och lyhörda för vad de vill ha, säger Jaana H Johansson.

Vad har EY Nordvästra Skåne för tips till andra byråer? Hur löser de ekvationen? Läs hela reportaget Byrån som inte slår sig till ro i Balans nr 4, 2018.

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp