Foto: Handelshögskolan Göteborg

Bryter negativ trend med strategisk satsning

Faktaruta

Redovisningsämnet
Ekonomi och redovisning är ett av de ämnen som får minst resurser per student och lärarbristen är akut. Läs bland annat intervjun med professor emeritus Sten Jönsson i Balans nr 8/2014.
Högskoleförordningen kräver att utbildningen ska bedrivas på vetenskaplig grund vilket i praktiken tolkas som att en universitets- och högskolelärare ska vara disputerad.

30 juli, 2015

Handels i Göteborg har lyckats vända den negativa trenden med allt färre doktorer i extern redovisning och lärarkrisen som följer. En välkommen nyhet mot bakgrund av den alarmerande situationen.

Redovisningsämnets kris har diskuterats intensivt de senaste åren – i debattartiklar och intervjuer i Balans och i en mindre arbetsgrupp tillsatt av Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Men nu har Handelshögskolan i Göteborg lyckats vända den alarmerande trenden. Sex disputerade doktorander i redovisningsämnet de senaste två åren är resultatet av en tioårig satsning.

– I dag har vi uppnått balans när det gäller disputerade lärare i redovisning, berättar Jan Marton, vice rektor på Handelshögskolan i Göteborg och regelbunden krönikör i Balans.

Samtidigt betonar han att detta inte innebär någon lösning för landet som helhet. Med andra ord, krisen i redovisningsämnet består. Men Handels i Göteborg kan nu erbjuda det goda exemplet. Vad krävs för att lyckas?

– Det måste finnas en långsiktig satsning bestående av flera komponenter. Finansiering är en grundläggande komponent, men det krävs också ett systematiskt rekryteringsarbete bland intresserade studenter. I vårt fall har det varit väldigt viktigt att det inte bara var institutionen som satsade, utan att Handelshögskolans ledning stod bakom projektet.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har upparbetade relationer med näringslivet och alla de stora revisionsbyråerna, vilket också har varit en framgångsfaktor. Samarbetet mellan akademi och praktik har tagit sig flera uttryck.

– Samtidigt som vi gjorde den här satsningen öppnade vi för möjligheten att bedriva forskarutbildning på halvtid, så att flera av våra doktorander har kunnat behålla sina tjänster ute på de stora revisionsbyråerna samtidigt som de har arbetat på sin avhandling, säger han.

Huvudfinansiär bakom satsningen är Torsten Söderbergs stiftelse, även Stena har bidragit med pengar.

 

 

Text: Rakel Lennartsson

Annons
Far Online

3 saker att tänka på inför anställningsintervjun

18 september, 2020 Balans har frågar fem stora byråer om vad framgångsrika kandidater bör tänka på inför anställningsintervjun.

Hon är ny ordförande i FAR

18 september, 2020 Åsa Lundvall, EY, är ny ordförande i FAR. Det här är hennes tre fokusområden.

WinWin vinnare Årets framtidsbyrå 2020

17 september, 2020 Innovativt ledarskap och en tydlig affärsmodell. Det gav WinWin Ekonomi segern i Årets framtidsbyrå 2020.

Niclas Hellman tilldelas CH Witts pris 2020

17 september, 2020 CH Witts pris 2020 går till Niclas Hellman. "Fullkomligt lysande" är juryns omdöme om artikeln.

”Yrkesstolthet är viktigt”

16 september, 2020 Sofia Berglin driver enmansbyrå: Lägga tiden på rätt saker efter egen planering de största fördelarna.

Ökad kompetens tack vare medlemskapet

14 september, 2020 På iRevision är icke-ordinarie medlemmar i FAR basmedlemmar. Något Göteborgsbyrån använ­der för att höja kompetensen.

 Upp