Foto: Getty Images

Brexit har gått från oklarhet till oklarhet

18 december, 2019

Från att ha handlat om ett ”ja” eller ”nej” i en folkomröstning 2016 har Brexit under 2019 utvecklats mot ökad oklarhet och osäkerhet. En kamp mot tiden, där ingen vet vad som händer, men många påverkas av hur det blir.

Så här i slutet av 2019 står det klart att Brexit inte har kommit närmare en snabb och definitiv lösning, tvärtom. Det gäller trots mängder av försök att förhandla fram EU-överenskommelser och avtal, som slutade med ett nyligen genomfört val där det Brexit-förespråkande partiet Tories kammade hem en storseger.

Tidningen Balans har under året beskrivit hur Brexit har letat sig in i företagens import- och exportnätverk, men även dess påverkan på revisionsbranschen och att den kan bli en av de hetaste skattefrågorna inför nästa år. Här är ett axplock av de aspekter av Brexit som har lyfts fram.

Redan i början av året varnade Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie och adjungerad professor vid Uppsala universitet, för de associationsrättsliga konsekvenserna av en Brexit, framför allt av en hård sådan. En av de nötter som finns att knäcka är hur Storbritannien ska relatera till de frihandelsavtal som EU har med tredje land och alla de produktkedjor med komponenter som finns inbyggda i dagens distributionsnät, uppger han.

– Det finns anledning för alla bolag med företrädare eller revisorer bosatta i UK att agera proaktivt inför Brexit, utan att vänta på föreläggande från Bolagsverket, sade Carl Svernlöv till Balans i början av året.

Den hårda Brexit som befarades i början av året skulle innebära att Storbritannien EU-rättsligt skulle bli ett tredjeland, utan klar koppling till EU eller egna avtal att falla tillbaka på.

En särskilt svår fråga blir då den om tullkoder och klassifikationer av varor som exporteras och importeras till och från, eller via Storbritannien. Här finns en stor potential för konsultföretagen att erbjuda tjänster inom ekonomiska och juridiska aspekter av tullfrågorna, enligt bedömare.

– Tullfrågorna hamnar ofta vid sidan av i företagen i stället för att hanteras som en integrerad del av leveranskedjan, sade Viktor Elliot, doktor vid Handelshögskolan i Göteborg. Exempelvis kan företagen ha tulldokument som helt skiljer sig från underlagen för internprissättning.

Men alla företag är inte förlorare. Uppstickaren Bokio har tvärtom sett efterfrågan på onlinetjänster inom bokföring öka, delvis som en följd av oron inför en Brexit:

– Brexit skapar en osäkerhet hos de brittiska småföretagen, vilket går hand i hand med vår ambition att förenkla tillvaron för småföretagare, sade Fredrik Edén, en av de ansvariga för Bokios expansion i Storbritannien.

En som har arbetat med Brexit-frågorna på plats i London är Ida Lejerdal, skatterådgivare på PwC. Hon förväntade sig, som de flesta andra, att Brexit skulle ske den 31 mars i år, enligt den deadline som fanns innan. Men tidpunkten har skjutits fram. Enligt Ida Lejerdal har detta framskjutande lett till en osäkerhet bland företagen, som blivit ett orosmoment i sig, vid sidan om befarade konsekvenser av en Brexit.

– En stor likhet med företagen i Sverige är att de utländska företagen inte heller vet vad som kommer att ske förrän vid en eventuell Brexit. Det vet ingen. Vår uppgift har varit att stötta och hjälpa företagen att reda ut hur de ska tänka och agera utifrån den rådande osäkerheten, sade Ida Lejerdal.

I slutet av året ser det ut som om de flesta frågorna kring Brexit förblir obesvarade in i nästa årtionde.

– Många kunder berörs och ingen vet riktigt vad man ska tro längre. Blir det en mjuk Brexit så kommer vi ändå förr eller senare att behöva hantera effekterna, om inte UK gör en ny folkomröstning och bestämmer sig för att vara kvar i EU, vilket vore det mest rimliga, om jag själv får önska, sade Mikael Knutsson, auktoriserad skatterådgivare och partner, Grant Thornton, Göteborg.

Taggar: Brexit Grant Thornton PwC

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
FAR Online

Krav på lagändring efter kritiserad dom

23 januari, 2020 Reaktionerna på en HFD-dom om beskattning av styrelsearvoden har inte låtit vänta på sig.

It-revision: Ett hett och viktigt område i framtiden

20 januari, 2020 It-kompetens blir allt mer avgörande för revisorer. Ofta kan en it-revisor vara till hjälp.

Certifiering ger it-revisorn en kvalitetsstämpel

20 januari, 2020 En it-revisor kan skaffa en CISA-certifiering, som bland annat avser it-kunskaper, etik och professionalitet.

Stort rekryteringsbehov i branschen

13 januari, 2020 Byråerna planerar att anställa hundratals nya medarbetare i år.

Matnyttiga tips om hållbara företag

8 januari, 2020 Företagaren Carina Hedrum har skrivit en bok om att driva företag på ett hållbart sätt.

Experten reder ut: Rekonstruktion – ett alternativ?

20 december, 2019 Kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ för fler företag? Balans reder ut.

 Upp