Getty Images

Brexit – bakslag för branschen?

1 september, 2020

Om inget frihandelsavtal skrivs på innan årsskiftet kommer revisionsbranschen att drabbas hårt. Det menar FAR:s brittiska motsvarighet, branschorganisationen ICAEW. I Sverige tonar man däremot ner dramatiken.

120 000 företag har antingen moderbolag eller dotterbolag i både Storbritannien och det som kallas EU-27, det vill säga EU minus Storbritannien. Dessutom är cirka 300 stora EU-företag listade på Londonbörsen, samtidigt som de har sin legala hemvist i något EU-land.

Alla dessa gränsöverskridande företag riskerar att få problem efter årsskiftet, om Storbritannien och EU-27 inte lyckas komma fram till något avtal.

– Ingenting har rört sig framåt i någon betydande riktning. Båda parter har kommit till förhandlingsbordet med väldigt olika utgångspunkter, säger Martin Manuzi, Europachef på ICAEW, som är Storbritanniens motsvarighet till FAR.

Martin Manuzi. Foto: ICAEW

Balans intervjuar Martin Manuzi i början av sommaren. Två månader senare tycks positionerna lika låsta. Formellt sett lämnade Storbritannien EU utan avtal 31 januari i år. I praktiken är det först till årsskiftet som banden klipps, då 2020 fungerar som en övergångsperiod. Under denna tid var det tänkt att parterna skulle hinna upprätta ett avtal för de fortsatta relationerna mellan EU 27 och Storbritannien.

Nu återstår bara fyra månader av tidsfristen och alla former av avtal lyser fortfarande med sin frånvaro. Inom den svenska revisionsbranschen tar man dock osäkerheten med viss ro.

Jämfört med andra mer långtgående konsekvenser av brexit, är effekterna för den svenska revisionsbranschen tämligen milda, menar Johan Rippe, vice vd för PwC och ordförande för FAR.

– Jag vill inte göra någon större dramatik än vad som är nödvändigt av situationen. Det som kommer att hända om det inte blir något avtal är sannolikt att varje revisionsfirma som på något vis är verksam på den brittiska marknaden, till exempel genom att avge en revisionsberättelse för ett svenskt bolag som har värdepapper noterade i Storbritannien, kommer att behöva söka tillstånd hos brittiska tillsynsmyndigheten FRC, säger han.

Johan Rippe. Foto: Sigrid Malmgren

Johan Rippe exemplifierar med USA där ett antal svenska bolag är listade på New York-börsen, vilket hanteras praktiskt genom att USA godkänner de svenska revisorerna om revisionsföretaget i Sverige är registrerat hos den amerikanska tillsynsmyndigheten PCAOB. I gengäld behöver de svenska revisorerna tillämpa amerikansk revisionsstandard och underkasta sig PCAOB:s kvalitetsgranskning.

Med andra ord är det inga olösliga hinder som reses. Det finns ju redan många länder som inte är med i EU och som ändå har fungerande relationer med Storbritannien, påminner Johan Rippe. Ändå är det just detta som FAR:s brittiska motsvarighet Icaew vill undvika.

Brittiska revisorer, genom Icaew, lobbar sedan flera år för ett långtgående frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU-27, ett avtal som går långt utöver EU:s normala relationer med så kallade tredje land. Inte minst på revisionens område vill man behålla maximal rörlighet över gränserna, för att kunna fortsätta att serva gränsöverskridande företag.

2017 publicerade en arbetsgrupp inom UK Professional and Business Services Council (PBSC) skriften Accountancy in the Brexit Negotiations om brexits effekter på revisionsbranschen. Fem nyckelområden identifierades: Mobilitet och utbildning, ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer, ömsesidigt erkännande av regelverk, hantering av gränsöverskridande företagsstrukturer och ömsesidigt erkännande av utnämningar och uttalanden.

”Medan alla fem nyckelområden är av betydelse, lägger vi särskild vikt vid den lagstadgade revisionen”, kan man läsa i dokumentet. Vidare står det att ett framtida avtal (eller avsaknad av avtal) inte får ha ogynnsamma effekter på det så kallade revisionspaketet, samlingsnamnet för EU:s direktiv respektive förordning för revisorer och revision.

Efter årsskiftet kommer Storbritannien, om inget annat avtal träffas, att betraktas som tredjeland enligt revisorsdirektivet och revisorsförordningen. Samtidigt kommer Storbritannien i allt väsentligt att fortsätta tillämpa revisionspaketet, som innebar betydande regelskärpningar för främst företag av allmänt intresse och deras revisorer.

I skrivande stund är risken för ett avtalslöst brexit högst reell, vilket skulle innebära att handelsrelationerna mellan EU och Storbritannien går ned på WTO-nivå.

Läs mer: ”Tajmingen kunde inte varit sämre”

Read the article in English: Brexit – a possible setback for the auditing industry

Read more on the subject: ”The timing could not have been worse”

Taggar: Brexit FAR Icaew

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp