Foto: Getty Images

Brett genomslag för skatt som hållbarhetsfråga  

19 augusti, 2021

En rundringning bland experter och rådgivare inom skatt visar att företagen ser på skatt på ett nytt sätt och efterfrågar nya typer av tjänster. Skattekonsultens roll blir mer komplex – och mer intressant!

Begreppet skatt som hållbarhetsfråga är relativt nytt, men förändringen kan spåras längre tillbaka i tiden. Samhällsutvecklingen kräver att företagen ser på skatt som en del av sitt samhällsansvar, snarare än en kostnad som ska minimeras.

– Efter covid-pandemin kommer den här utvecklingen att gå ännu snabbare. Många företag har fått stora bidrag från staten under krisen, och det blir viktigt att de kan visa att de är en ansvarsfull samhällsaktör, säger Hans Peter Larsson, skatteexpert på FAR.

Ökade krav på transparens
Sedan några år tillbaka är det inte lika accepterat bland företagen att ha aggressiva skatteupplägg och kraven på transparens kring skatt har ökat. Stora statsstöd under pandemin ”syresätter den här utvecklingen”, menar Hans Peter Larsson.

Han får medhåll av kollegor ute på de stora revisionsbyråerna som vittnar om ett väsentligt skifte i synen på skatt.

Kim Jokinen. Foto: PwC

Kim Jokinen, skattepartner på PwC, har varit yrkesverksam i 17 år.

– Under den här tiden har det skett ett väldigt stort skifte och förändringen har accelererat de senaste åren. Skatt har gått från att vara en privat och finansiell fråga till att bli mer utav en publik angelägenhet, säger han.

Frida Haglund, skattechef på Deloitte med 25 år i yrket, är inne på samma linje.

– Vi kanske inte alltid pratar om det som en hållbarhetsfråga, men det är tydligt att förhållningssättet har förändrats över tid och att skatt har blivit mer av en lednings- och styrelsefråga.

Frida Haglund. Foto: Lisbet Spörndly

Intervjupersonerna menar att skiftet hänger ihop med samhällsutvecklingen och att allt fler intressenter bryr sig om skattefrågan.

– Tidigare var Skatteverket kanske ensam intressent, i dag är det allmänheten, media, affärspartners, kunder och investerare, säger Kim Jokinen.

– Fler och fler företag väljer att vara öppna och redovisa mer och om skatt i årsredovisningen. Det som driver dem är att inte göra fel, eftersom det är väldigt kostsamt, medialt och för varumärket, säger Frida Haglund.

Skatterådgivarnas roll förändras
Utvecklingen innebär att företagen efterfrågar nya tjänster av skatterådgivarna och att deras yrkesroll förändras. Kunderna vill ha hjälp att författa policyer och governance-modeller samt att etablera system för att följa upp att policyerna efterlevs.

Även normgivningen driver på utvecklingen. För ett par år sedan kom exempelvis hållbarhetsredovisningsramverket GRI ut med en standard för redovisning av skatt. Enligt Kim Jokinen välkomnades standarden särskilt av investerarna.

– Vad som håller emot utvecklingen är däremot att det inte finns någon entydig standard, utan ett par konkurrerande, säger Hans Peter Larsson.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Näringslivets organisationer är också en bromsande kraft, eftersom de ser lagkrav som en ökad administrativ börda. Samtidigt går stora multinationella företag i bräschen och visar vägen. Dessutom kommer nya skatteslag, som exempelvis energiskatter, som syftar till att dämpa klimatkrisen. Där behöver företagen också rådgivning.

Skatt som hållbarhetsfråga bäddar för ett växande affärsområde.

– Ja, skatt är en större affär än någonsin därför att allting har blivit mer komplext och det är väldigt svårt att göra rätt och företagens skatteavdelningar behöver hjälp av experter utifrån, säger Frida Haglund.

Skattediskussionen mer nyanserad
Samtidigt blir yrkesrollen mer intressant när komplexiteten blir större, menar Frida Haglund. Kim Jokinen tycker att diskussionen om vad som är rätt skatt är mer nyanserad och intressant i dag.

– Skatterådgivningen har förändrats till det bättre för alla parter. Frågan ses som en del av helheten och man måste tänka större än bara skatt. Det blir en bättre diskussion. Det är inte alltid som lagstiftningen är tydlig, men om man tar in hållbarhetsperspektivet kanske det innebär att man inte ska följa lagens bokstav utan snarare andemeningen, säger han.

Både Kim Jokinen och Frida Haglund poängterar dock att det fortfarande ligger ett stort ansvar på lagstiftaren att vara tydlig.

– Det viktigaste för länderna är att ha tydliga regler. Blir det för osäkert flyttar företagen, säger Frida Haglund.

Läs mer: Transparenta skatter med ny hållbarhetsstandard

Taggar: hållbarhet skatt skatterådgivare

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp