iStock

”Branschen kommer vara tvungen att förändra sig”

4 maj, 2016

Innovation är det nya svarta. Inte bara produkter och tjänster står i fokus för innovation. Även affärsmodeller, processer och arbetssätt kommer att ändras i takt med att den digitala utvecklingen påverkar branschen.

FAR:s framtidsstudie Framtidens rådgivning, redovisning och revision – en resa mot år 2025, börjar få några år på nacken och det är dags för en uppföljare. I den går Kairos Future på djupet med frågeställningen hur branschen påverkas av utvecklingen i det digitala landskapet. Den nya framtidsstudien som går under namnet ”Nyckeln till framtiden” kommer att presenteras i samband med FAR:s Branschdagar i september.

Göran Krafft på Kairos Future är säker på sin sak. Det blir ytterligare omställningar för branschen, och vissa kommer att uppleva dem som tuffa.

– Den första framtidsstudien blev en väckarklocka för branschen, många hade inte kommit så långt när det gällde digitaliseringen och automatiseringen. Nu ser vi att digitaliseringen styrs av starka drivkrafter och kommer att förändra spelreglerna för branschen, säger han.

Kairos Future har identifierat tre stora drivkrafter och ett antal trender som formar framtiden för branschen, och man har tittat närmare på hur affärsmodellerna i branschen kan komma att se ut givet utvecklingen utifrån drivkrafterna.

– En trend vi kan se är till exempel att vi går från slutet till öppet när vi använder tekniken och att vi i större utsträckning låter olika aktörer bidra i innovationsprocessen. För flera aktörer i branschen som har haft en ganska sluten värld kan detta ha stor påverkan, säger Göran Krafft.

Han talar också om att gå från organisation till innovation. Inte bara när det gäller produkter och tjänster utan när det kommer till affärsmodeller, processer och arbetssätt.

– Innovation är det nya svarta. Branschen har tidigare varit bra på att anpassa sig till förändringar i lagar och regler, men har haft låg innovation. Nu kommer man vara tvungen att förändra sig. Många som sitter vid datorer i dag vet hur det var när datorn kom.  Nu handlar det om en ny dimension av tekniken, säger Göran Krafft.

Mer innovation och ökad öppenhet ställer flera krav på branschen. Öppenheten påverkar exempelvis sådant som etik och moral, menar Göran Krafft och konstaterar att med ökad transparens och databaser som kan läcka gäller det att inte bara följa regelverk och lagar utan att även tänka på etik och moral. Och när arbetssättet förändras till följd av teknikutvecklingen påverkas ledarskapet.

– Förändringar i det digitala landskapet kommer också att ställa krav på en ny typ av ledarskap och det är något som vi också har tittat på i studien och kommer att lyfta vid FAR:s branschdagar, säger Göran Krafft.

 

Taggar: affärsmodeller branschdagarna FAR förändring framtidsstudie innovation

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp