Foto: Anders Thorsell

Bolagsverket utökar tjänst för digital inlämning

10 december, 2019

Snart går det att ladda upp den digitala årsredovisningen och revisionsberättelsen var för sig.

Den nya funktionen som drar igång inom kort möjliggör uppladdning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser, från olika programvaror. Den existerande tjänsten för inlämning av digitala årsredovisningar finns också kvar med samma funktionalitet som tidigare.

– Från och med 14 december går det att ladda upp årsredovisningen och revisionsberättelsen till eget utrymme från olika programvaror, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Uppladdningen av filerna behöver inte ske samtidigt, men när båda är uppladdade kopplas de samman av den som skriver under fastställelsesintyget.

– Tidigare har revisorer uttryckt oro för att någon av misstag skickat in fel revisionsberättelse. Nu kan revisorerna själva säkerställa att rätt fil laddas upp. Vi hoppas att denna nya möjlighet underlättar för revisorerna att välja digitalt först, säger Nina Brede.

I det fall en årsredovisning finns i det egna utrymmet men att revisionsberättelsen inte finns i det egna utrymmet kan den som ska skriva under fastställelsesintyget välja att enbart skicka in årsredovisningen.

– Detta tror vi kan hända strax innan tidsfristen för inlämning går ut och då i syfte att undvika förseningsavgift. Då får företaget ett föreläggande där det framgår att revisionsberättelsen saknas. Det går inte att enbart skicka in en digital revisionsberättelse. Det den bästa lösningen är när handlingarna är kompletta och digitala.

– Kraven på aktiekapital sänks 1 januari 2020 och då är det sannolikt att flera väljer aktiebolag som bolagsform. Då önskar vi att nybildade företag blir digitala från början och efter ett års verksamhet väljer digital årsredovisning. Vår förhoppning att den nya funktionaliteten bidrar till ökad digital ingivning, säger Nina Brede.

Hur ser ni på stödet för digital ingivning från revisions- och redovisningsbyråer och från programleverantörerna?

– Större revisionsbyråer har i regel utvecklat egna programvaror och jag hoppas de inom kort kommer att anpassa programvarorna så att de stödjer och möjliggöra uppladdning av digitala revisionsberättelser. Programleverantörerna får möjlighet att attrahera och få nya kunder genom att erbjuda programvaror för revisorer som stödjer digital inlämning. I regeringsuppdraget är det långsiktiga målet att det ska bli obligatoriskt att lämna digitalt och det jobbar vi för. Det finns därför goda skäl att förbereda sig för det redan nu så övergången blir smidig för alla parter.

I fjol blev det möjligt med digital ingivning. Hur mycket har det ökat?

– Under de månader tjänsten var öppen 2018 inkom 5 960 digitala årsredovisningar. Siffran är uppe i 36 552 från årsskiftet till och med sista november och vi gissar att det inkommer nästan 40 000 under hela 2019.

Läs också: Digital ingivning till Bolagsverket ökar

Taggar: Bolagsverket digital årsredovisning digitalisering revisionsberättelse

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp