Foto: Getty Images

Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

9 april, 2021

Mognaden är större för digitala lösningar. Det menar Bolagsverket som har lämnat in sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar till regeringen. Nu hoppas man på ett obligatorium – och att få uppdraget att utveckla Standard Business Reporting.

För tre år sedan gav regeringen Bolagsverket i uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar. Nu har myndigheten lämnat in sin slutgiltiga rapport.

I den kan skönjas två slutsatser: Att digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli obligatoriskt för räkenskapsår som inleds närmaste efter 30 juni 2021, något som redan föreslogs i myndighetens hemställan i slutet av januari. Och att regeringen i närtid fattar beslut om att ge Bolagsverket i uppdrag att samordna etableringen av Standard Business Reporting (SBR) i Sverige.

– Den digitala mognaden i samhället börjar bli större. Vi är ändå av åsikten att obligatorium är det som kommer att få det att lyfta ytterligare, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket till Balans.

Lena Munther. Foto: Anders Thorsell

Förra året kunde Bolagsverket summera ihop 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, att jämföra med knappt 40 000 under 2019.

Under januari och februari i år mottog Bolagsverket 21 485 digital inlämnade årsredovisningar. Jämfört med förra årets två första månader är ökningen markant, då de digitalt inlämnade årsredovisningarna stannade på 10 577.

– Det har blivit högre tryck på digitala lösningar. Bland annat tror jag att pandemin har spelat en roll i detta. För revisorer och redovisningskonsulter gäller det att se över rutiner och arbetssätt och ställa om till digitala kedjan, om man inte redan har gjort det, säger Lena Munther.

Samtidigt menar hon att man på myndigheten är medveten om och ödmjuk inför att förändring tar tid. Men revisorer och konsulter måste visa vägen, för branschen och för kunderna.

– Jag tycker att man ska testa att skicka in årsredovisning digitalt och visa sina kunder. Det är enkelt, det går snabbt och det är säkert. Det finns kontroller i uppladdningen som indikerar om det exempelvis skulle finnas kvalitetsbrister. Ett sätt kan vara att testa tillsammans med sina kunder, fortsätter Lena Munther.

Camilla Carlsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR, håller i utbildningar och har ständigt kontakt med medlemmar. Hon håller med om att nyttan med att lämna in årsredovisningar digitalt är stor.

– När man väl har satt sin affärsmodell och har bra struktur och rutiner, så blir det mer effektivt att tänka digitalt först. Att lämna in årsredovisningen digitalt är dessutom mer hållbart, om man tänker på den pappershantering och transporter det annars kräver, säger hon.

Bolagsverket hoppas också kunna få uppdraget att etablera Standard Business Reporting (SBR) i Sverige. Det är en metodik för digitalt utbyte av strukturerad information som bygger på en gemensam begreppsstandard.

Läs mer: Allt fler lämnar in årsredovisningen digitalt

Läs mer: Bolagsverkets slutrapport

Taggar: Bolagsverket digital årsredovisning digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp