Foto: Gabriel Liljevall

Blev vd genom att ifrågasätta

Faktaruta

Matias Aphram

Vad: Vd, Saldo Redovisning.
Ålder: 31 år.
Bor: Gullmarsplan, Stockholm.
Familj: Fru och två barn som är fem respektive tre år.

26 november, 2018

Som praktikant börjar han ifrågasätta byråns sätt att arbeta. Åtta år senare blir han vd för byrån – som nu är hundra procent digital. Balans har träffat Saldo Redovisnings nya vd Matias Aphram.

”Probably the best redovis­ningsbyrå in the world” står det på de stora fönst­ren ut mot Upplands­gatan i Stockholm. Den branschanpassade versio­nen av Carlsbergs kända slogan är kaxig. Och stäm­mer bra in på byrån och dess medarbetare. För Saldo Redovisning var tidiga i sin digitala omställning och har nu kommit ut väl på andra sidan, med ökad lönsamhet och humana arbets­tider som belöning.

Men det innebär inte att den nyblivne vd:n Matias Aphram kan slå sig till ro. Tvärt om. För honom är för­ändring ett sätt att leva. Och tillväxtmålen är höga.

På er hemsida har du inte bara titeln vd, utan även Effektivitetskung. Vad innebär det?

– Jag älskar att effektivisera saker och ting och ogil­lar dubbelarbete. Jag försöker hitta nya lösningar lyfta blicken och se vad det finns för alternativ till det sätt man arbetar på just nu.

Du kom till byrån som praktikant 2010. Ganska snart började du ifrågasätta arbetssätt och ruti­ner. Vad var det du såg?

– Jag upptäckte att man till exempel jobbade med oli­ka system för olika kunder och jag undrade varför. Jag började ifrågasätta varför en kund gör på ett sätt och en annan kund på ett annat. Till slut identifierade jag en del saker som fungerade särskilt bra för kunderna och då bestämde jag mig för att varje ny kund jag får in skulle arbeta så. Bland annat handlade det om att byta programvara, att alla kunder skulle använda samma system. Jag märkte snabbt att det var väldigt mycket mer effektivt och vi fick bort dubbelarbetet. Och det var väl egentligen då som resan började.

Hur reagerade kollegorna?

– En del blev lite oroliga och irriterade. Men för mig var det helt naturligt att ifrågasätta.

Läs mer. Saldo Redovisning Årets framtidsbyrå 2017

Ett bra ledarskap är en viktig del i framgångsreceptet. Foto: Gabriel Liljevall.

Vad tror du, med facit i hand, är viktigt att tänka på i en förändringsprocess?

– Det är nog bra att vara lite mer pedagogisk och allt behöver inte gå så snabbt. Ett bra ledarskap är också väldigt viktigt, helt avgörande faktiskt. Det handlar om att leda både anställda och kunder genom proces­sen. Både jag och Mattias Segerbrand (en av byråns grundare, reds anm.) var helt upptagna med kunder så vi hade egentligen ingen tid att lägga på ledarskapet, och det var inte så lyckat. De som leder omställningen måste få tid till ledarskapet, det bör man planera för.

Var alla med på resan?

– Nej. Vi tappade sju anställda under ett och ett halvt år, vilket för oss innebar halva styrkan. Och vi förlora­de även en hel del kunder. Under tiden anställde vi ny personal för att täcka upp. Men man måste vara beredd på att en sådan här stor förändring kostar både i tid och pengar.

Omställningen har lett till att ni har ökat om­sättningen med 40 procent och vinsten med 150 procent jämfört med förra året. Det låter ju nästan för bra för att vara sant, vad ligger bakom siffrorna?

– Vi har ju täckt alla fasta kostnader nu så varje ny kund hamnar ”på sista raden”. Och eftersom vi har tid att ta fler kunder blir det en relativt stor ökning nu.

Jobbar ni mindre nu när ni har bättre lönsamhet?

– Vad jag hör och ser så jobbar vi mindre än många andra i branschen. Vi har normala arbetstider och ar­betar inte sena kvällar. Vårt mål är att införa sex tim­mars arbetsdag med bibehållen lön. Men där är vi inte riktigt än.

Läs mer: Fika med Saldo Redovisning

Den digitala omställningen tog fyra år att
genomföra. Foto: Gabriel Liljevall

Ni har gjort en stor omställning, kan ni slå er till ro nu?

– Nej, det är en pågående process. Nu arbetar vi för att varje person ska blir tryggare i sin rådgivarroll. Det är också viktigt att vi ser till att vara ännu mer närva­rande för kunden, att vi är tillgängliga när kunderna behöver oss.

Hur lång tid får man räkna med att en omställning tar?

– För oss tog det fyra år, men det beror säkert en del på byråns storlek. Man bör nog räkna med åtminstone två år. Man ska också vara medveten om att det kostar, i tid och pengar. Men det är en investering man måste ta om man vill ställa om och bli hundra procent digital.

Hur viktigt är it-kunskaper?

– Det är så klart enklare för personer med datavana. Men vem som helst kan ställa om och ett bra ledarskap är betydligt mer avgörande än it-kunskaper.

Många byråer tillämpar timpris för sina tjänster. Men om man blir effektivare så kan ju timpris innebära att man tjänar mindre. Hur har ni gjort?

– Vi pratade med våra kunder och meddelade att vi går över till fast pris. Ett bra riktmärke för en kund kan vara snittet för förra årets debitering. Det var faktiskt ingen som ifrågasatte det. Och det är väldigt viktigt att inte prisa ut sig.

 Vad gör du nu, som vd?

– Ser till att byrån utvecklas och håller sig på tillväxtkurvan. Vi ska ligga steget före, det är viktigt. Och så letar jag personal och nya kunder.

Läs mer: Saldo Redovisning flyttar: ”Stökiga Söder skapar en levande atmosfär”

Taggar: Matias Aphram redovisning

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp