Foto: Kristofer Hedlund

Bisyssla – förtroendeskadlig eller okej?

29 september, 2017

När kan en arbetstagares bisyssla skada tredjemans förtroende för arbetsgivarens verksamhet? En intressant fråga som belyses bland annat i två ganska nyligen avgjorda domar av Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen har kort inpå varandra i två avgöranden nyligen prövat frågan huruvida en bisyssla varit förtroendeskadlig eller inte. Det första fallet – AD 2017 nr 43 – handlade om en polisinspektör som var anställd hos Polismyndigheten och arbetade i polishusets reception i Umeå med bland annat pass- och beslagsärenden. Polisinspektören ansökte hos Polismyndigheten om tillstånd till bisyssla som ordförande i en ideell förening för särskilt utsatta kvinnor. Polismyndigheten fattade beslut om att bisysslan inte var förenlig med anställningen vid Polismyndigheten.

Det andra fallet – AD 2017 nr 4 – handlade om en driftstyrningsingenjör anställd vid Försvarets materielverk (FMV). I ingenjörens arbetsuppgifter ingick bland annat att analysera flygsystem. Anställningen var säkerhetsklassad. Under en period i anställningen var ingenjören tjänstledig för att på deltid arbeta som pilot hos ett saudiarabiskt flygbolag samtidigt som han arbetade deltid för FMV på distans från Saudiarabien. FMV beslutade att ingenjören skulle upphöra med bisysslan då denna ansågs rubba förtroendet för såväl ingenjörens opartiskhet i arbetet som skada FMV:s anseende.

De flesta känner till vad som menas med bisyssla. Frågan som dyker upp är givetvis – har arbetsgivaren rätt att förbjuda en bisyssla? Lite övergripande kan man säga att bisysslor är tillåtna, i vart fall inom den privata sektorn. En bisyssla får dock inte påverka arbetet negativt eller arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren och inte heller tredjemans förtroende. Om bisysslan på något sätt kan anses konkurrera med arbetet utgör bisysslan ett brott mot anställningsavtalet, vilket ofta är att anse som såpass allvarligt att grund för anställningens avslutande föreligger.

Ofta finns bestämmelser om bisyssla i anställningsavtalet. Om inte där så i vart fall i eventuellt kollektivavtal, eller i företagets personalpolicy. Arbetstagaren är som regel skyldig att söka godkännande från arbetsgivaren innan denne accepterar ett uppdrag som kommer att utgöra arbetstagarens bisyssla.

Inom den offentliga sektorn är rätten till bisyssla mycket mer reglerad och också strängare, än inom den privata sektorn. Vid bedömningen om arbetsgivaren inom den offentliga sektorn har rätt att förbjuda en arbetstagares rätt till bisyssla ska risken för förtroendeskada prövas. Det handlar då inte om risken för att arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren skadas, utan om risken för att tredjemans förtroende för arbetsgivarens verksamhet skadas. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att risken för förtroendeskada finns.

I de två rättsfallen jag nämnde ovan kom Arbetsdomstolen fram till att förbudet avseende polisinspektören interimistiskt skulle upphävas då det vid den aktuella tidpunkten inte fanns grund för förtroendeskada. Vad gällde ingenjören vid FMV ansåg Arbetsdomstolen att eftersom tjänsten var en så kallad säkerhetsklassad sådan, är varje bisyssla som kan få en påverkan på säkerhetsbedömningen en förtroendeskadlig bisyssla. Arbetsdomstolen ansåg att det inte var möjligt för arbetstagaren att ha kvar sin säkerhetsklassade tjänst på grund av arbetet som pilot och därmed ansågs bisysslan förtroendeskadlig.

När det kommer till offentliga tjänster såsom till exempel polis och en tjänst som är säkerhetsklassad, är det ofta väldigt få beröringspunkter som behövs för att risk för förtroendeskada ska anses föreligga. Det vill säga beröringspunkter mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudarbetet och bisysslans innehåll.

Rättsfallen belyser till viss del problematiken som kan uppkomma när arbetstagare ansöker om tjänstledighet för att på heltid eller deltid ägna sig åt en bisyssla.

Denna krönika är skriven av advokat Anneli Lönnborg verksam vid Advokatfirman Nova – www.nova.se.

Tidigare krönikor av Anneli Lönnborg:

Läs mer: Kan man kombinera visstidsanställning med provanställning?

Läs mer: Semesterlön inkluderat i bonusbelopp?

Läs mer: Svara på mejl under semestern

Läs mer: Repressalieförbud mot visselblåsare

Läs mer: Så funkar skatteavdrag vid förlikning

Läs mer: Kollektivavtal – behöver man det? 

Läs mer: Felaktig uppsägning kan bli dyrt

Taggar: Anneli Lönnborg arbetsrätt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Avkastningsstiftelsers tillämpning av K2 – så funkar det

11 december, 2017 Har du koll på avkastningsstiftelsers tillämpning av K2? Redovisningsexperten Kerstin Fagerberg rätar ut dina frågetecken.

När de egna vingarna bär

10 december, 2017 Pia Abramsson om att starta eget: Som att kasta sig ut från flygplan utan fallskärm.

Första kvinnan på toppen

8 december, 2017 Malin Nilsson började som revisorsassistent på BDO. Nu är hon byråns första kvinnliga vd.

Vad händer när robotar tar över skatterådgivarnas jobb?

7 december, 2017 För skatterådgivare brukar de första åren på byråer lägga en bra grund för fortsatta karriären.

Gräddfil i systemet för rika skattefuskare

6 december, 2017 Förmögna skattefuskare har gräddfil i rättssystemet. Det menar skatteexperterna Torsten Fensby och Leif Rosenfeld.

Karriärtipset: ”Säg ja så ofta du kan”

5 december, 2017 Tackar du nej för mycket slutar du få frågan. Det säger auktoriserade redovisningskonsulten Josefine Borisson.

 Upp