Stefan Pärlhem Foto: Saerun Norén

BFN:s kanslichef ny expert i utredning om offentlig land-för-land-rapportering

6 oktober, 2021

Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN), tar plats i regeringens utredning om ökad transparens kring multinationella företags betalning av skatt. Även frågor som rör års- och koncernredovisning kommer att behandlas.

De senaste sex åren har Stefan Pärlhem kunnat titulera sig kanslichef på Bokföringsnämnden, och därmed haft utvecklingen av framtidens normgivning på sitt bord.

Under årens lopp har han även skrivit ett par propositioner om miljöredovisning samt representerat Sverige i förhandlingar om direktiv på området hållbarhetsrapportering och land-för-land-rapportering för utvinningsindustrin.

Nu kan han addera ytterligare ett uppdrag till listan: som en av experterna till utredningen om offentlig land-för-land-rapportering inom EU. Utredningen ska också bedöma tre frågor som rör års- och koncernredovisning. Uppdraget redovisas senast 1 juni 2022.

Du kommer att delta i regeringens utredningsarbete om ökad transparens kring multinationella företags betalning av skatt. Hur involverad kommer du att vara i just den delen?
– Jag är en av sju externa experter som knutits till utredningen. Uppdraget blir att se till att EU-direktivet genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från lagstiftningsarbete, hållbarhetsrapportering och EU-förhandlingar.

Utredaren har även fått i uppdrag att bedöma tre frågor som rör års- och koncernredovisning. Vad är det för frågor?
– En av frågorna gäller hur man definierar vad som är en koncern i bland annat aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Koncernbegreppet har betydelse på flera sätt. Vilka företag ska ingå i en koncernredovisning? Vilka transaktioner är koncernexterna – och kan därmed vinst avräknas? Hur mycket vinst kan delas ut från ett bolag som är moderbolag?

– Den andra frågan handlar om att anpassa ÅRL så att man kan redovisa finansiella instrument enligt internationella redovisningsprinciper. Och slutligen ska vi bedöma om exempelvis stiftelser och ideella föreningar ska kunna redovisa eget kapital på annat sätt än i dag.

Vad mer hoppas du kunna bidra med som expert?
– Just frågorna som rör års- och koncernredovisning är särskilt associerade till BFN:s arbete, och därför kan jag ha synpunkter och expertkunskap kring det. Det ska bli intressant! Frågor kopplade till hållbarhet i allmänhet, såsom vilka skatter multinationella företagen betalar och var de betalas, är viktiga. Jag hoppas kunna bidra på ett bra sätt till arbetet.

Läs mer: Stefan Pärlhem – expert på god sed

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp