Getty Images

BFN om K3-reglerna vid värdering av bostadshus: ”Bör vara oförändrat”

5 maj, 2020

Översynen av K3-reglerna i redovisning av materiella anläggningstillgångar är klar. Bokföringsnämndens slutsats är att ändringar som efterlysts inte är förenliga med svensk lag och EU-direktiv.

Hösten 2019 fick Bokföringsnämnden (BFN) i uppdrag av regeringen att göra en översyn av K3-reglerna i de delar som rör redovisning av materiella anläggningstillgångar – och undersöka om de bör ändras när det gäller bostadsföretags innehav av bostadshus.

Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av bostadshus berördes samt delar som hänger ihop med dessa. Översynen av K3-regelverket gällde alltså bland annat hur värdet på ett bostadshus bestäms.

Nu presenteras slutsatserna till regeringen. Sammanfattningsvis menar BFN att ett annat värdebegrepp inte skulle vara förenligt med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv.

Stefan Pärlhem. Foto: Saerun Norén.

– Det viktiga här är användarperspektivet och att tillgångar värderas på ett verifierbart och neutralt sätt. Värdebegreppet finns i årsredovisningslagen för att skydda delägare och borgenärer, säger Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden.

– Det förekommer att värdet på nybyggda bostadshus är lägre än produktionskostnaden. Även i en sådan situation behöver en nedskrivningsprövning göras. BFN slår fast att det värde som söks då är ett exit price. Detta följs av årsredovisningslagen och bakomliggande EU-direktiv. I det här läget går det inte att ändra i K3, tillägger han.

Bo Nordlund. Foto: Alf Johansson

Vid genomförandet av uppdraget har BFN biståtts av tekn. dr och tidigare auktoriserade revisorn Bo Nordlund. I sin utredning kommer han fram till samma slutsatser.

– Att normativt förlänga avskrivningstiderna jämfört med vad tekniska, ekonomiska och juridiska faktorer säger att husen ska skrivas av på, det blir att skapa redovisning som inte bygger på verkliga förhållanden. Om de faktiska förhållandena medger en lång avskrivningstid, då ryms det redan i de regelverks som finns. Det blir en tillämpningsfråga, säger Bo Nordlund.

Taggar: bokföringsnämnden K3 redovisning

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp