Två av jurymedlemmarna Andreas Drugge, Deloitte, och Isabelle Hammarström, PwC. Foto: Magnus Westerberg

Nomineringdags! Vem vinner Bästa redovisning av hållbarhet 2017?

15 mars, 2017

18 maj presenteras Bästa redovisning av hållbarhet 2017. Redan nu har juryn påbörjat sitt arbete.

Sedan 2003 har FAR årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning. Inför nomineringen 2016 bytte priset namn till Bästa redovisning av hållbarhet.

Syftet med namnbytet var att spegla den utveckling som skett sedan priset instiftades. Då allt fler företag väljer att integrera hållbarhetsredovisningen i den finansiella rapporteringen ansågs inte begreppet hållbarhetsredovisning längre täcka in all redovisning av hållbarhetsinformation.

Juryn för Bästa redovisning av hållbarhet består av FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling. Nu har de haft sitt första sammanträde och arbetet med att utse årets vinnare har tagit sin början.

– Vi i gruppen slår fast vilka kriterier vi utgår från, och det är ungefär samma som förra året. Sedan kommer vi att gå igenom redovisningarna och välja ut ett antal som vi nominerar, säger Isabelle Hammarström, PwC.

Läs mer: SKF får pris för Bästa redovisning av hållbarhet 2016

För att kvalificera sig för tävlingen krävs att hållbarhetsinformationen är oberoende granskad i enlighet med vedertagen standard samt att granskningen utförts av en FAR-ansluten byrå.

– Det är viktigt att förstå den kontext vi verkar i, det vill säga att bolagen vi tittar på ska vara oberoende granskade. Det gör att det blir en klar övervikt av bland annat stora och statliga bolag, säger Andreas Drugge, Deloitte.

Alla svenska företag som uppfyller kriteriet om oberoende granskning, och som juryn identifierat, ingår i tävlingen. De utvärderas sedan av juryn i olika steg. De senaste åren har det rört sig om ett sjuttiotal företag. Av dessa nomineras ett antal som utvärderas ytterligare och poängsätts. Varje redovisning utvärderas av två byråer, som inte får vara den byrå som utfört granskningen av redovisningen.

Läs mer: FAR 2016 – årets viktigaste händelser

Några av kriterierna som juryn tittar på är:

 • Styrelsens ansvar
 • Väsentlighet och involvering av intressenter
 • Mål och strategier
 • Risker och möjligheter
 • Värdeskapande, integrering och innovation
 • Anpassning till ny lagstiftning

– Vi ser över kriterierna varje år så att de är så relevanta som möjligt, säger Isabelle Hammarström.

Taggar: hållbarhet hållbarhetsredovisning redovisning

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp