Barnen eller jobbet?

Faktaruta

13 procent av föräldrarna med barn födda 2010 hade när barnen var två år fördelat föräldrapenningen mellan sig på ett jämställt sätt.

30 december, 2013

Generösa löneutfyllnader och flexibla arbetstider. Trots det tyder statistik från Big 4 på att uttaget av föräldraledighet är långt ifrån jämställt inom branschen. Kvinnorna stannar i större utsträckning än männen hemma med barnen.

Bättre möjligheter att få ihop livspusslet stod högst på önskelistan när Balans granskade vad som väger tyngst vid byte av jobb (Balans nr 8/2013).

Att kombinera familjeliv och karriär kan vara tufft, och Balans har tidigare skrivit om stressen bland framför allt kvinnor i branschen, som upplever att det är svårt att få ihop de båda rollerna. Statistik från Civilekonomerna har också tidigare visat att karriärutvecklingen kan påverkas av föräldraledighet, trots att det i Sverige finns tydlig lagstiftning som innebär att föräldralediga arbetstagare inte får missgynnas vid exempelvis befordran och lönesättning.

Enligt Civilekonomernas statistik tog 32 procent av förbundets medlemmar ut föräldraledighet under 2012. Av det totala antalet kvinnliga medlemmar var 33 procent föräldralediga och bland männen 29 procent.

Civilekonomernas siffror för revisions- och rådgivningsbranschen visar att där tog totalt 26 procent av medlemmarna ut föräldraledighet. 28 procent av Civilekonomernas kvinnliga medlemmar som arbetar inom revisions- och rådgivningsbranschen tog ut föräldraledighet och 23 procent av männen.

– Att en mindre andel var föräldralediga inom revisions- och rådgivningsbranschen kan till stor del förklaras av att det är en ung bransch, konstaterar Fanny Hemmingsson, projektledare på Civilekonomerna.

Av dem som tog ut föräldraledighet under 2012 var 55 procent i åldersgruppen 35 till 39 år, enligt Civilekonomernas statistik.

Inom Big 4 är det svårt att hitta statistik som blir rättvisande för hur föräldraledigheten fördelas mellan män och kvinnor. För att siffrorna ska bli korrekta krävs att byråerna vet hur många av det totala antalet anställda som har barn, en uppgift som det inte är givet att arbetsgivaren har. Svårigheten att tolka statistiken påverkar främst uppgifterna som rör männen.

Vad som kan konstateras är att på Deloitte tog 115 personer av deras anställda ut föräldraledighet under 2012. Av dessa var 79 procent kvinnor och 21 procent män. På PwC var det totalt 985 personer som tog ut föräldraledighet och av dessa var 65 procent kvinnor och 35 procent män. På KPMG fördelade sig föräldraledigheten som så att av de 150 anställda som tog ut föräldraledighet under 2012 var 74 procent kvinnor och 26 procent män.

Sverige är känt för att ha en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Både vad avser längd och flexibilitet. Ända sedan föräldraförsäkringen infördes 1974 har det förts diskussioner kring fördelningen av uttaget mellan kvinnor och män. Regelbundet har det också kommit krav på att hela eller delar av försäkringen borde reserveras till respektive förälder för att uppnå ett jämställt uttag.

I höstas kom en rapport från Försäkringskassan som visar att när barnen födda 2010 fyllde två år hade knappt 13 procent av föräldrarna fördelat föräldrapenningen mellan sig på ett jämställt sätt. För barn födda tio år tidigare gjorde knappt fem procent av föräldrarna en jämställd fördelning. Rapporten nämner också tidigare forskning som pekar ut ett antal faktorer som påverkar pappors uttag av föräldrapenning. Bland dessa finns ålder, utbildning, inkomst, födelseland och arbetsmarknadssektor.

Vad gör då Big 4-byråerna för att underlätta för sina medarbetare som har valt att skaffa familj? Samtliga har någon form av löneutfyllnad och flexibla arbetstider.

På Deloitte har man sedan många år en löneutfyllnadspolicy.

– Den är mycket generös. Föräldralediga som har en årslön upp till tio prisbasbelopp ersätts med 90 procent av lönen i högst sex månader, säger Anna Pontén, HR-chef på Deloitte.

Försäkringskassan ersätter 80 procent av inkomsten och Deloitte med ytterligare tio procent av den förlorade inkomsten. För föräldralediga medarbetare som har en årslön över tio prisbasbelopp betalar Deloitte förstärkt föräldralön enligt en fallande skala beroende på lönenivå, med som högst 90 procent av lönen och som lägst cirka 83 procent av lönen i högst sex månader.

– De ekonomiska möjligheterna att vara föräldraledig är således mycket goda för medarbetare inom Deloitte, säger Anna Pontén.

På KPMG satsar man dessutom mycket på individuella samtal för att hitta en
lösning som passar individen.

– Alla medarbetare har olika förutsättningar och önskemål som kräver olika lösningar. Vår erfarenhet är en god dialog om kommande föräldraledighet, under föräldraledigheten och efter föräldraledigheten, är viktig. På så sätt skapar man en bra överlämning, möjliggör delaktighet trots att man är ledig om så önskas samt att tillbakagången till arbetet blir så bra som möjligt, säger Maria Karlén, HR-direktör på KPMG.

PwC satsar brett för att underlätta för medarbetarna att kombinera familjeliv och karriär. Utöver löneutfyllnad, flexibla arbetsformer och årsarbetstid kan PwC:s anställda även abonnera på hushållsnära tjänster genom bruttolöneavdrag.

– Sedan arbetar också PwC Sverige med olika aktiviteter inom våra verksamhetsdelar för att förbättra förutsättningarna för småbarnsföräldrar, säger Marie Eilertsen, på PwC:s HC-avdelning.

Text: Charlotta Marténg

Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp