iStock

Bankskatt får nobben av FAR

16 februari, 2017

Den så kallade bankskatten stöter på patrull på flera håll. Bland annat har Skatteverket varit negativ i sitt remissvar. Nu sållar sig även FAR till kritikerna.

Inför förra valet lovade Socialdemokraterna att införa en skatt på finansiell verksamhet, eller en bankskatt som finansminister Magdalena Andersson ofta kallar det. Detta vallöfte vill regeringen genomföra före valet 2018 och i höstas presenterades en utredning kring skatt på finansiell verksamhet.

Utredningen är nu ute på remiss, men har mötts av kritik från flera håll. Bland annat från Skatteverket.

Skatteverket konstaterar att långt fler än de knappt 11 000 företagen som finns i finansiella sektorn skulle omfattas av skatten. I stället skulle det röra sig om över 300 000 företag som berörs. Skatteverket säger nej i sitt remissvar, och skriver att om förslaget ändå blir föremål för fortsatt beredning måste förslaget omarbetas.

Även FAR säger nej till utredningens förslag. I huvudsak anförs två skäl:

1) Träffytan för den föreslagna skatten (antalet skattskyldiga) är för omfattande i förhållande till syftet.

2) Lagtekniskt uppfyller den nya skatten inte de krav på förutsebarhet som kan ställas på en skattelagstiftning, inte minst eftersom den kommer att bytta på två av de mest svårtolkade undantagen i momslagen. Det samma gäller för de principer som ska gälla när en skälig fördelningsgrund för den nya skatten ska beräknas.

Enligt utredningens förslag ska skatten införas 1 januari 2018 samt infogas i inkomskatteförfarandet och inkluderas i preliminärskattesystemet.

Läs mer: FARs remissvar på betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

 Läs mer: Utredningen Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Taggar: FAR remiss skatt Skatteverket

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp