iStock

Bankskatt får nobben av FAR

16 februari, 2017

Den så kallade bankskatten stöter på patrull på flera håll. Bland annat har Skatteverket varit negativ i sitt remissvar. Nu sållar sig även FAR till kritikerna.

Inför förra valet lovade Socialdemokraterna att införa en skatt på finansiell verksamhet, eller en bankskatt som finansminister Magdalena Andersson ofta kallar det. Detta vallöfte vill regeringen genomföra före valet 2018 och i höstas presenterades en utredning kring skatt på finansiell verksamhet.

Utredningen är nu ute på remiss, men har mötts av kritik från flera håll. Bland annat från Skatteverket.

Skatteverket konstaterar att långt fler än de knappt 11 000 företagen som finns i finansiella sektorn skulle omfattas av skatten. I stället skulle det röra sig om över 300 000 företag som berörs. Skatteverket säger nej i sitt remissvar, och skriver att om förslaget ändå blir föremål för fortsatt beredning måste förslaget omarbetas.

Även FAR säger nej till utredningens förslag. I huvudsak anförs två skäl:

1) Träffytan för den föreslagna skatten (antalet skattskyldiga) är för omfattande i förhållande till syftet.

2) Lagtekniskt uppfyller den nya skatten inte de krav på förutsebarhet som kan ställas på en skattelagstiftning, inte minst eftersom den kommer att bytta på två av de mest svårtolkade undantagen i momslagen. Det samma gäller för de principer som ska gälla när en skälig fördelningsgrund för den nya skatten ska beräknas.

Enligt utredningens förslag ska skatten införas 1 januari 2018 samt infogas i inkomskatteförfarandet och inkluderas i preliminärskattesystemet.

Läs mer: FARs remissvar på betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

 Läs mer: Utredningen Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Taggar: FAR remiss skatt Skatteverket

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp