Foto: Getty Images

Bankernas nya infrastruktur framskjuten till 2023

8 september, 2021

Ändrat datum för när bankerna kör igång den nya betalningsinfrastrukturen som ersätter Bankgirot. Hösten 2023 är den nya perioden att notera i kalendern.

Den bakomliggande tekniken för bankgirobetalningar är på väg att bytas ut till en ny infrastruktur som lever upp till dagens krav, något Balans tidigare skrivit om här.

Implementeringen kommer att ske stegvis. Det var tidigare sagt att lanseringen för kontoöverföringar, vilket berör lönekonsulter, skulle ske våren 2022.

Nu har det blivit uppskjutet. Nytt datum för när förändringarnas kommer att tas i bruk är i september 2023.

– Det handlar om de legala tillstånd som P27 behöver. Att få tillstånden från Finansinspektionen tar längre tid än vad som var beräknat, säger Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på Svenska transformationsprogrammet.

Lars-Åke Edenfeldt. Foto: Håkan Flank

Med P27 avses det nordiska clearinghuset, ett namn som syftar på 27 miljoner invånare i Norden vilka i sin tur kommer att beröras av det nya sättet att arbeta.

Även om förseningen lett till att olika aktörer, som leverantörer av lönesystem, har fått ytterligare tid för förberedelser, så är det viktigt att de utnyttjar tillfället och inte tappar tempo, förtydligar Lars-Åke Edenfeldt.

– Jag uppmanar dessa aktörer att fortsätta ha dialog med de olika bankerna och ser till att förbereda sig. Om man stannar av och skjuter detta på framtiden har man ingen som helst nytta av den extra tid man fått, säger han.

Läs mer: Bankerna skaffar ny infrastruktur – så påverkas rådgivare

Taggar: lönekonsult

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp