Foto: Getty Images

Bankerna skaffar ny infrastruktur – så påverkas rådgivare

26 mars, 2021

En helt ny betalningsinfrastruktur som ersätter Bankgirot är på väg att ta form. Rådgivare kan hjälpa företagen att dra nytta av nya möjligheter.

Bank- och postgironummer är viktiga identiteter för många organisationer och företag. Dessa kommer att finnas kvar. Men den bakomliggande tekniken för girobetalningar håller på att ersättas av en ny infrastruktur som lever upp till dagens krav.

– Det handlar dels om nya lagkrav, dels om den tekniska utvecklingen, säger Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på Svenska transformationsprogrammet.

Han liknar det vid ett rälsbyte. Precis som för tågtrafiken, där det finns det en rälsstandard men ett flertal olika tågoperatörer, har bankerna byggt upp en gemensam infrastruktur för betalningar.

Projektet drivs av de svenska bankerna och bankföreningen genom det så kallade transformationsprogrammet. Dessutom ingår det i ett större nordiskt samarbete.

Lars-Åke Edenfeldt. Foto: Håkan Flank

– Det nordiska clearinghuset heter P27 vilket syftar på 27 miljoner invånare i Norden, som får nytta av den nya infrastrukturen, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Den nya infrastrukturen kommer att tas i bruk stegvis. Våren 2022 lanseras den för kontoöverföringar, vilket berör lönekonsulter. Under hösten samma år går turen till så kallade aliasbetalningar (bank- eller plusgiro). Sist på tåget blir autogiro.

– För alla som hanterar löner kommer en konkret skillnad att bli möjligheten att koppla mer text till betalningen. I dag ryms 12 tecken, i framtiden kommer det att rymmas tio gånger så mycket text, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Nytt för lönekonsulter
Lönekonsulter kommer även att behöva lära sig att märka upp löner och liknande betalningar för att utbetalningarna fortsatt ska ske i enlighet med regeln om att alla löner ska gå ut samtidigt en minut efter midnatt.

Många företag skickar filer där alla löner eller betalningar ligger. För dessa blir en konkret förändring att de måste byta filformat. Detta görs i samarbete med banken och kan behöva förberedas. Här har företagens rådgivare i form av revisor eller redovisningskonsult en nyckelroll.

– Primärt gäller det att företagens rådgivare ställer frågan företaget känner till förändringen och har haft en dialog med banken.

I ett nästa skede kan rådgivaren hjälpa företaget att dra nytta av möjligheterna med den nya tekniken.

– Det nya formatet innebär även möjligheter för företag att förenkla och automatisera sin hantering, så detta är ett bra tillfälle att se över sin struktur för betalningar, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Anpassningar för programvaruleverantörer
För så kallade servicebyråer eller programvaruleverantörer blir en viktig förändring att de inte längre kommer att kunna skicka betalfiler direkt till bankgirot utan måste gå via de olika bankerna. Banker kommer erbjuda olika lösningar och för programvaruleverantörer innebär det flera olika anpassningar.

Detta kan ses som en försämring jämfört med dagens one stop-shop. Men Lars-Åke Edenfeldt menar att det handlar om att anpassa systemet till de krav som finns på bankerna.

– I dagens system får de veta en betalning på 87 000 kronor kommit in, men de får inte veta om det var 87 000 enkronor som betalats in separat eller en stor inbetalning à 87 000 kronor, och det lever helt enkelt inte upp till lagens krav.

På sikt kommer den nya infrastrukturen även innebära att betalningar till ett bankgiro kan göras i realtid. Det ligger fortfarande några år bort men kommer att vara en av de större förändringarna när Bankgirot ersätts av en ny betalningsinfrastruktur.

Taggar: lönekonsult rådgivare redovisningskonsult revisor

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp