Micaela Bingström, ordförande i projektgruppen som arbetar med FAR:s kommande auktorisation för lönekonsulter. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Lönekonsulternas auktorisationsdag närmar sig

4 februari, 2017

31 maj 2017 är FAR:s första auktorisationsdag för lönekonsulter. Med drygt fyra månader kvar är planeringen inför förberedelsekursen och tentamen intensiv för projektgruppen.

Balans har tidigare uppmärksammat att branschorganisationen FAR numera välkomnar lönekonsulter.

De senaste månaderna har fokus på den nya medlemskategorin intensifierats ytterligare. En projektgrupp har bildats för besluta kring den kommande auktorisationen och för att skissa och planera alla nödvändiga steg på vägen. Förutom auktorisationsdagen 31 maj är datum även satta för tentamen 4 maj och en förberedelsekurs 3 april.

Micaela Bingström – till vardags tjänsteansvarig för lön på PwC – är ordförande i projektgruppen som arbetar med FAR:s kommande auktorisation för lönekonsulter.

Vi träffar henne hos FAR i Stockholm under en kort paus i planeringsarbetet.

När man arbetar som lönekonsult har man en bred kompetens inom löneområdet. Är det något specifikt som du tycker att man bör fokusera sig på för att klara provet?

– När provet har tagits fram så har vi i projektgruppen utgått ifrån att den som skriver tentamen ska besitta tillräcklig teori och praktik inom lön och angränsande HR genom att ha arbetat i lönekonsultrollen enligt fastställda antagningskrav. För att maximera chanserna att klara provet så är projektgruppens starka rekommendation att man även anmäler sig till den förberedelsekurs som erbjuds hos FAR.

– Under denna kursdag så kommer våra utbildningsledare att guida kursdeltagarna genom tips, trix och eventuella fallgropar. Vår förhoppning är att man efter genomförd kursdag ska känna sig trygg med hur provet är uppdelat, ungefär vilka områden som kommer på provet och hur man bör resonera för att uppnå maxpoäng på frågorna. Förutom det är ett hett tips att vara utvilad och ha ätit en rejäl och stärkande frukost!

Läs mer: FAR auktoriserar lönekonsulter

Hur kommer tentadagen att vara upplagd i fråga om tidsåtgång och hjälpmedel?

– Tentamen kommer att innehålla fyra stycken delprov som har en rekommenderad tidsåtgång som du får disponera under tentadagen. I projektet med att ta fram denna auktorisation har vi även haft en utomstående referensgrupp som har tyckt till om såväl innehåll som den rekommenderade tidsåtgången. Samtliga involverade har varit överens om att projektgruppens uppskattning stämmer väl överens med den faktiska provtid som anges i tentamen.

– Delproven är utformade för att kunna mäta respektive konsults kompetens och erfarenheter. Därför kommer internet och andra digitala hjälpmedel förutom miniräknare inte att tillåtas utan som testdeltagare kommer man på tentadagen istället få tillgång till ett exemplar av Reko samt övrig nödvändig kurslitteratur.

Läs mer: Lönekonsulternas examen: Det här bör du veta

Så undrar jag, du som är aktiv i branschen, vad ser du för trender inom lönekonsultområdet?

– Man kan se en stark efterfrågan på digitaliserade löne- och personaltjänster bland befintliga och presumtiva kunder. Det finns också en efterfrågan på outsourcade lönetjänster generellt med höga krav på ökad funktionalitet och användargränssnitt i de system som används av outsourcingleverantörerna på marknaden. Vidare spår vi en mycket god arbetsmarknad för välutbildade lönekonsulter där vi ser en auktorisation som mycket fördelaktig och attraktiv.

Läs mer: Vad gör en lönekonsult?

Du har varit ansvarig för projektgruppen för auktoriseringen av lönekonsulter. Berätta lite om din egen yrkesbakgrund!

– Jag har arbetat på PwC sedan augusti 2016 och trivs fantastiskt bra! Tidigare har jag dels arbetat på byrå som lönekonsult och gruppchef, dels som lönechef i ett stort multinationellt företag. Därmed har jag fått en god inblick i såväl lönekonsultens vardag som krav och behov hos många olika företag och branscher. I min roll på PwC arbetar jag som tjänsteansvarig för lön i vår affärsutvecklingsenhet inom affärsområdet Business Services. Att få vara med och utveckla morgondagens teknik inom ekonomiområdet tillsammans med kunder, leverantörer och underbara kollegor, det tycker jag är otroligt roligt och utvecklande!

Taggar: auktoriserad lönekonsult lönekonsult

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp