Rakel Lennartsson

Auktorisationen för skatterådgivare allt mer aktuell

Faktaruta

2005 FAR:s skattesektion bildas.

2011 Titeln auktoriserad skatterådgivare införs genom övergångsregler.

2012 Första auktorisationen av skatterådgivare genom examination.

Minimikrav för att bli auktoriserad skatterådgivare: akademisk examen, fem års yrkeserfarenhet, diplom från FAR:s skattesektions kurs i yrkesetik, fyra referenser och godkänd examination.

Internationella förebilder: Steuerberater i Tyskland och Certified Tax Advisor, CTA, i Storbritannien.

Kursen i yrkesetik för skatterådgivare går en gång om året i mars.

1 november, 2016

Fem år har gått sedan titeln auktoriserad skatterådgivare infördes. 55 examinationer senare konstaterar Peter Linder, ordförande i auktorisationsnämnden, att auktorisationen ligger rätt i tiden.

När FAR:s skattesektion började formera sig för cirka tio år sedan var syftet att erbjuda skatterådgivarna en tydlig yrkesidentitet. De befann sig i gränslandet mellan revisorer och advokater, men utan någon egen, skyddad titel.

Framför allt unga skatterådgivare efterfrågar en tydlig yrkesidentitet och tillhörighet, berättar Peter Linder:

– Jag upplever att det finns ett stort intresse hos de unga skatterådgivarna, i alla fall på KPMG där jag är verksam. Men det är också därför som vi är angelägna om att hålla ribban på en relativt hög nivå, så att auktorisationen faktiskt är värd någonting, säger han.

Läs mer: KPMG-rapport: Skatt som hållbarhetsfråga ökar

Den första examinationen ägde rum i juni 2012, dessförinnan gällde övergångsregler. Sedan dess har ytterligare 55 prövningar skett, varav 47 gett godkänt resultat och 9 underkänt. Peter Linder tycker att ribban ligger lagom högt nu.

– Jag tror att alla som examinerades det första året blev godkända. Därefter gjorde vi om provet och nu har vi hittat en bra nivå med tydliga krav på att man i diskussionen tydligt ska kunna visa på väsentliga aspekter av etikreglerna och vilka effekter de får i praktiken.

Oberoendet och tystnadsplikten är de regler som, enligt Peter Linder, tycks vara svårast att ta till sig. Erfarenhet i yrket är därmed en avgörande faktor för hur väl kandidaten lyckas föra ett resonemang kring dessa.

Läs mer: Kvinnliga skatterådgivare slår sig fram

– Många som går upp för examination har precis uppfyllt femårskravet på yrkesverksamhet och har ännu inte riktigt kommit i kontakt med etikfrågorna ur ett verklighetsperspektiv. Vi ser ett visst mönster att de som har arbetat i stora globala team långt ned i strukturen där andra personer hanterar kontakten med kunden har svårare att klara proven, säger Peter Linder.

En slutsats man kan dra är att en god förberedelse för auktorisationen kan vara att försöka skaffa sig erfarenhet av att arbeta nära den kundansvariga rådgivaren.

Därutöver måste kandidaten uppfylla formella krav som framgår av faktarutan härintill. Examinationstillfällen erbjuds fyra gånger om året och varje tillfälle tar två timmar – en timme för inläsning på fiktiva fall och en timme för diskussion med examinatorerna. Processen administreras och genomförs av auktorisationsnämnden som består av sex ledamöter och fyra suppleanter.

Läs mer: Hållbarhet tema på årets Finforum

Till skillnad från revisorsexamen prövar skatterådgivarexamen inte materiell kunskap utan är helt och hållet inriktad på yrkesetiken. Och tiden har gett FAR rätt. Sedan auktorisationen infördes har diskussionen kring rådgivaransvar och skattemoral tilltagit. I våras kallades FAR:s ordförande och generalsekreterare till finansminister Magdalena Andersson för en diskussion om branschens ansvar, i kölvattnet av Panama Papers.

– Vår verksamhet har blivit allt mer ifrågasatt och då är auktorisationen en viktig kvalitetsstämpel. Att kunna berätta om den för finansministern var en bra sak, men vi ser också att auktorisationen som kvalitetsstämpel efterfrågas av både medarbetare och kunder, säger Peter Linder.

Även om kunderna ännu inte börjat efterfråga auktorisationen i exempelvis offerter ser han en tveklös trend när det gäller krav på allt ifrån jämställda team till att skatt börjar betraktas som en hållbarhetsfråga.

Taggar: auktoriserad skatterådgivare hållbarhet

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp