Foto: Getty Images

Auktorisation leder till nöjdare kunder

21 augusti, 2019

Redovisningsbyråerna särskiljer sig med mycket höga kundbetyg i en enkät från Svenskt Kvalitetsindex. Auktorisation leder till högre betyg för redovisningsbyråerna, visar undersökningen som har genomförts för första gången.

Det är för första gången som Svenskt Kvalitetsindex undersöker hur nöjda kunderna är med redovisningstjänster i Sverige. Undersökningen visar att redovisningsbyråerna utmärker sig med mycket höga kundbetyg. Särskilt gäller detta redovisningsbyråer som har en tydlig inriktning mot arbete med kvalitet via auktorisation.

Betyget för kundnöjdhet ligger på 79,3 för redovisningsbyråer generellt, på en betygsskala mellan 0 och 100. För redovisningskonsulter med auktorisation ligger kundnöjdheten ungefär två steg högre, alltså på drygt 80. Revisionsbyråer får som jämförelse även de ett högt betyg, som ligger på 72,8.

– Betyget för redovisningsbyråerna är bland de högsta jag någonsin har sett i någon bransch under trettio år, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Johans Parmler. Foto: Svenskt Kvalitetsindex

Som en jämförelse får bemanningsbolag betyget 68. Branscherna försäkring, telekom och bank, hamnade på 69,2, respektive 66,4 och 65 när motsvarande undersökning gjordes 2018. Betyget kan ställas i relation för att betyget för alla branscher under 2018 låg på 67,3 och först senare i år kommer ett uppdaterat betyg för 2019.

Hur kommer det sig att redovisningsbyråerna får ett så högt betyg?
– Redovisningsbyråerna har lyckats etablera sig som mer än en leverantör och har blivit en partner till kunderna, som är och upplevs som viktig för kundens affär, verksamhet och framgång, säger Johan Parmler.

Han betonar att redovisningsbolagens styrka ligger i att leverera på områden kopplade till bolagens varumärkesstyrka, däribland trovärdighet och omtänksamhet.

– Jämfört med många andra branscher, har redovisningskonsulterna lyckats bli en del av kundens verksamhet. Något som hela branschen är bra på är proaktivitet och initiativförmåga och att visa att företagen är att lita på som en del av kundens affär.

Undersökningen visar också att förmågan att erbjuda kunderna hög tillgänglighet och bra service är viktigare än prisnivåer och kostnaderna för tjänsterna som redovisningskonsulterna erbjuder.

– Kunderna är beredda att betala för kvalitet även om det skulle kosta mer.

Vilken betydelse har auktorisationen?
– Vi har i undersökningen frågat om kundens redovisningsbyrå är auktoriserad. När så är fallet hamnar betygen ännu högre än för branschen som helhet, cirka två steg. Det är en tydlig indikation på att auktorisationen är ett kvitto på såväl kompetens som kvalitet. Auktorisationen är inte bara ett dokument, utan har praktisk betydelse för kunderna.

Undersökningen bygger på 971 intervjuer, under maj, med kunder till redovisningsbyråer, som erbjuder bokföring, bokslut, bokslutsgenomgång, årsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering, löner, deklaration och rådgivning.

Taggar: redovisningsbranschen

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
Annons

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

Ägarna till Adrian & Partners lämnar – blir revisionskonsulter

13 februari, 2020 Nu ska Helena Adrian och Mats Olsson skapa sig en ny karriär som fristående revisionskonsulter.

Premiär för Karin Direkt

11 februari, 2020 Karin Apelman startar Karin Direkt - ny kommunikationskanal där hon kommenterar aktuella branschfrågor.

Sandra Törnblad den yngsta som klarat revisorsprovet: ”Fortfarande lite overkligt”

10 februari, 2020 Sandra Törnblad från Dillon i Malmö bland de 49 procenten som klarade senaste revisorsprovet.

Anders Vidén näst yngst att få godkänt på revisorsprovet: ”Auktorisationen en kvalitetsstämpel”

10 februari, 2020 Anders Vidén från PwC i Stockholm är en av 111 personer som klarade senaste revisorsprovet.

Fika med Björn Öhrman: Löneservice och hållbarhet är områden som växer

7 februari, 2020 Intensivt år med omfattande rekryteringar på Grant Thornton i Örebro, berättar Björn Öhrman.

 Upp