Foto: Getty Images

Auktorisation leder till nöjdare kunder

21 augusti, 2019

Redovisningsbyråerna särskiljer sig med mycket höga kundbetyg i en enkät från Svenskt Kvalitetsindex. Auktorisation leder till högre betyg för redovisningsbyråerna, visar undersökningen som har genomförts för första gången.

Det är för första gången som Svenskt Kvalitetsindex undersöker hur nöjda kunderna är med redovisningstjänster i Sverige. Undersökningen visar att redovisningsbyråerna utmärker sig med mycket höga kundbetyg. Särskilt gäller detta redovisningsbyråer som har en tydlig inriktning mot arbete med kvalitet via auktorisation.

Betyget för kundnöjdhet ligger på 79,3 för redovisningsbyråer generellt, på en betygsskala mellan 0 och 100. För redovisningskonsulter med auktorisation ligger kundnöjdheten ungefär två steg högre, alltså på drygt 80. Revisionsbyråer får som jämförelse även de ett högt betyg, som ligger på 72,8.

– Betyget för redovisningsbyråerna är bland de högsta jag någonsin har sett i någon bransch under trettio år, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Johans Parmler. Foto: Svenskt Kvalitetsindex

Som en jämförelse får bemanningsbolag betyget 68. Branscherna försäkring, telekom och bank, hamnade på 69,2, respektive 66,4 och 65 när motsvarande undersökning gjordes 2018. Betyget kan ställas i relation för att betyget för alla branscher under 2018 låg på 67,3 och först senare i år kommer ett uppdaterat betyg för 2019.

Hur kommer det sig att redovisningsbyråerna får ett så högt betyg?
– Redovisningsbyråerna har lyckats etablera sig som mer än en leverantör och har blivit en partner till kunderna, som är och upplevs som viktig för kundens affär, verksamhet och framgång, säger Johan Parmler.

Han betonar att redovisningsbolagens styrka ligger i att leverera på områden kopplade till bolagens varumärkesstyrka, däribland trovärdighet och omtänksamhet.

– Jämfört med många andra branscher, har redovisningskonsulterna lyckats bli en del av kundens verksamhet. Något som hela branschen är bra på är proaktivitet och initiativförmåga och att visa att företagen är att lita på som en del av kundens affär.

Undersökningen visar också att förmågan att erbjuda kunderna hög tillgänglighet och bra service är viktigare än prisnivåer och kostnaderna för tjänsterna som redovisningskonsulterna erbjuder.

– Kunderna är beredda att betala för kvalitet även om det skulle kosta mer.

Vilken betydelse har auktorisationen?
– Vi har i undersökningen frågat om kundens redovisningsbyrå är auktoriserad. När så är fallet hamnar betygen ännu högre än för branschen som helhet, cirka två steg. Det är en tydlig indikation på att auktorisationen är ett kvitto på såväl kompetens som kvalitet. Auktorisationen är inte bara ett dokument, utan har praktisk betydelse för kunderna.

Undersökningen bygger på 971 intervjuer, under maj, med kunder till redovisningsbyråer, som erbjuder bokföring, bokslut, bokslutsgenomgång, årsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering, löner, deklaration och rådgivning.

Taggar: redovisningsbranschen

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp