Getty Images

Attraktivare arbetsgivare med godkänd utbildningsplan

31 oktober, 2019

Har du koll på din byrås utbildningsplaner? I jakten på rätt personal kan en godkänd utbildningsplan vara en konkurrensfördel.

Det senaste året har frågan om kraven för att bli auktoriserad revisor hamnat i blickfånget. Från och med 2018 består utbildningskraven för att bli behörig att skriva provet för revisorsexamen av teoretisk utbildning som innehåller dels kandidatexamen i valfritt ämne, dels studier inom tio obligatoriska ämnesområden. Det är tillåtet att studera de obligatoriska ämnesområdena utanför kandidatexamen och ämnena får också studeras integrerade med andra ämnesområden.

Förhoppningen med förändringen är att vägen fram till revisorsexamen ska bli mer flexibel. Det innebär däremot inte att kraven för att bli revisor har blivit lägre eller att kvaliteten påverkas. Själva provet är fortfarande oförändrat och samtliga 19 ämnesområden som tidigare obligatoriskt skulle ha studerats vid högskola eller universitet prövas fortfarande.

Men de förändrade reglerna öppnar nya möjligheter för byråerna. De ges större flexibilitet vid rekryteringen men samtidigt ställs krav. Byrån måste förstå hur den ska anpassa sig till de nya kraven och vara medveten om att de byråer som vill ta ett ansvar för den teoretiska utbildningen måste upprätta en utbildningsplan. Utbildningsplanen ska sedan godkännas av Revisorsinspektionen, RI.

– I utbildningsplanen ska byrån göra en självvärdering utifrån de bedömningsområden som Revisorsinspektionen fastställt. Planen ska omfatta all utbildning, oberoende av om den utförs internt eller köps in från en extern part, säger Jessica Otterstål, jurist på Revisorsinspektionen.

Om inte samtliga obligatoriska ämnen studerats vid högskola eller universitet krävs en godkänd utbildningsplan för att en anställd ska få skriva provet för revisorsexamen. Det är en av orsakerna till att Jessica Otterstål ser en godkänd utbildningsplan som något som kan spela roll i konkurrensen om kompetent personal.

– Om några år slutar övergångsreglerna att gälla. Det betyder att de som går ut sina utbildningar nu och anställs under 2020 inte kommer att hinna bli revisorer innan övergångsperioden är slut. De kommer med största sannolikhet att skriva provet tidigast 2024 och då berörs de av kravet på en godkänd utbildningsplan, säger hon.

Jessica Otterstål Foto: Kristofer Hedlund

En utbildningsplan som godkänts av Revisorsinspektionen är också en allmän handling och Jessica Otterstål tror att kommande studenter kan överväga att begära ut dem för att kunna jämföra byråer när de ska börja jobba.

– Då får man en bild av vilka möjligheter arbetsgivaren erbjuder, konstaterar hon.

Revisorsinspektionen har inte fått så många frågor kring utbildningsplanerna. Däremot har FAR:s medlemsrådgivning fått en del. För att stötta byråerna har FAR valt att ta fram ett exempel på hur en utbildningsplan kan se ut.

Jessica Otterstål betonar att utbildningsplanen ska anpassas utifrån byråns faktiska förhållanden och förutsättningar och att planen bör säkerställa att lärandemålen för revisionsområdet uppnås.

– Det är inte byråns storlek som påverkar möjligheten att få en utbildningsplan godkänd. Byrån måste heller inte erbjuda utbildningen i egen regi, men däremot ansvarar byrån för att utbildningen håller rätt kvalitet. Oavsett vem som tillhandahåller momenten i utbildningsplanen, säger hon.

När ansökan om att få en utbildningsplan godkänd kommer in till Revisorsinspektionen granskas den och sedan görs en bedömning av om deltagarna ges rätt förutsättningar för att nå godkänt resultat i provet för revisorsexamen. Om myndigheten tycker att något är oklart kommer den att begära att ansökan kompletteras och föra en dialog med byrån som skickat in utbildningsplanen.

Ett beslut om godkännande gäller tills vidare men Revisorsinspektionen rekommenderar att byrån ser över sina utbildningsplaner med jämna mellanrum.

– Baserat på de utbildningsplaner vi fått in hittills är vår bedömning att dessa nog kommer att stå sig relativt väl över tid. Men om en översyn ändå visar att det är dags att uppdatera utbildningsplanen bör man kontakta oss för att stämma av om ändringarna är av sådan art att det blir fråga om en ny version som behöver godkännas, säger Jessica Otterstål.

Fram till början av oktober hade Revisorsinspektionen endast fått in, och godkänt, sju utbildningsplaner. Jessica Otterstål är lite förvånad att det inte har varit fler. Hon hade trott på en ketchupeffekt efter sommaren.

En teori är att många byråer avvaktar och samtidigt gör en översyn av hela sin utbildningsmiljö för att anpassa den till de nya bestämmelserna om kvalificerade revisorers fortbildning. En annan är att uppgiften att ta fram en utbildningsplan känns övermäktig.

– Om man inte tänkt alls i dessa banor tidigare kan det förstås vara lite av en uppförsbacke, men de flesta byråer har ändå tänkt kring hur deras anställda ska få sin utbildning. Det viktigaste att komma ihåg är att det är bra att anpassa sitt utbildningssystem till lärandemålen och att man får en kultur på arbetsplatsen där kompetensutvecklingen är en naturlig del, säger hon.

Jessica Otterstål återkommer till tankarna kring att utbildningsplanen kan vara en konkurrensfördel:

– Den nya generationen är mer fokuserad på vad arbetsgivaren kan erbjuda just dem. Mjuka värden och självförverkligande blir allt viktigare. Att som arbetsgivare i samband med en anställningsintervju då kunna visa en godkänd utbildningsplan kan vara avgörande vid rekryteringen, säger hon.

Läs mer: Detta krävs för att bli auktoriserad revisor

Läs mer: Nodum första mindre byrån med godkänd utbildningsplan

Taggar: revisor Revisorsinspektionen

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp