Getty Images, IIRC

”Attityden till rapportering behöver förändras”

9 oktober, 2018

Revisorer har mycket att komma med i arbetet med att implementera integrerad rapportering. Det säger Neil Stevenson från IIRC som nyligen var i Sverige för att träffa företrädare från revisions- och rådgivningsbranschen.

– Sverige har varit ett föregångsland vad gäller utvecklingen av hållbarhetsredovisning och -rapportering och här finns många bra och imponerande exempel på hur företagen ser på värdeskapande, säger Neil Stevenson, Managing Director Global Implementation, IIRC.

När Balans får en pratstund med Neil Stevenson befinner han sig i Sverige på en miniturné för att träffa representanter från revisions- och rådgivningsbranschen, däribland FAR. Och han är övertygad.

– Jag är här för att jag verkligen tror att branschen har mycket att erbjuda. Vad som behövs är att revisorer tar kommandot och använder sin expertis, professionella kompass och skepticism för att skapa mer värdeskapande rapportering.

Neil Stevenson. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

IIRC, International Integrated Reporting Council, med säte i London bildades 2010 i som en global sammanslutning mellan reglerare, investerare, företag, standardsättare och revisions- och rådgivningsbranschen.

Organisationen syftar till att främja kommunikationen av värdeskapande som det nästa steget i utvecklingen av företagens rapportering. Målsättningen är dels att bidra till finansiell stabilitet och hållbar utveckling, dels att utveckla rapporteringsprocessen och göra den mer effektiv genom nya grepp.

En integrerad rapport, IR, är ett sätt för ett företag eller en organisation att exemplifiera och kommunicera hur värdeskapande genomsyrar verksamheten och ska innehålla sex kapital; finansiellt kapital, tillverkningskapital, intellektuellt kapital, humant kapital, naturkapital och socialt- eller relationskapital. IIRC:s framework, ramverket, skapades 2013.

Men företagen behöver inte rapportera enligt alla kapital, utan ska koncentrera sig på de som är av betydelse för just deras värdeskapande.

– Det här är en mångårig resa som inte bara går ut på att göra en integrerad rapport. Integrerad rapportering är en process i organisationen, säger Neil Stevenson och tillägger:

– Först börjar företaget att tänka: Hur kan vi generellt sett värdera mer i företaget, hur ska vi tänka på våra affärsmodeller – och sedan börjar man förändra och förbättra saker och ting successivt. Det är också viktigt att man förstår att IIRC inte ber någon att göra mer, utan istället att ta till sig det här sättet att tänka kring värdeskapande.

Integrerad raportering innehåller sex kapital: finansiellt kapital, tillverkningskapital, intellektuellt kapital, humant kapital, naturkapital och socialt- eller relationskapital Foto: Getty Images

Hållbarhetsrapportering, fortsätter Neil Stevenson, är en viktig trend som globalt har hjälpt företag att tänka långsiktigt kring hållbarhet och ansvar.

– Det är något som vi på IIRC välkomnar. Det är en fantastisk bas att ha när man börjar med integrerad rapportering. Företagen kan använda KPI:er (nyckeltal, reds.anm.) från hållbarhetsrapporterna för att rapportera kring utkomsten av den integrerade rapporteringen.

1 500 företag i 65 länder gör integrerade rapporter i dag. I bland annat Sydafrika, Japan, Storbritannien och Nederländerna finns många bra exempel, säger Neil Stevenson. Bland svenska exempel som kommit nära nämner han de statliga företagen Vattenfall och Svensk Exportkredit (SEK), som integrerar hållbarhetsfrågorna i sin årsredovisning. Båda har dessutom vunnit FAR:s pris Bästa redovisning av hållbarhet; SEK år 2016 och Vattenfall 2017.

Starkare sammanhållning mellan teamen är en av fördelarna med integrerad rapportering, säger Neil Stevenson. Foto: Getty Images

När tror du att integrerad rapportering blir standard?

– Normalt sett tar det ett par år för företag att komma dit. Men väl där ser man många fördelar. Företagen förstår värdeskapande bättre, de får högre engagemang från investerarna, rapporteringsteamen får starkare samanhållning och företagen lyckas får ut mer av sina värdeskapande kriterier, säger Neil Stevenson.

I början av oktober blev Dominic Barton är ny ordförande för IIRC. Bland det första han gjorde var att lansera en ny strategisk fas, “The Momentum Phase”.

Den nya fasen går ut på att integrerat tänkande ska förändra företagens bolagsstyrning, underlätta anslutning till företagens rapporteringssystem och påskynda lanseringen av IR i USA och Kina.

– Det senaste fem åren har företagen börjat tänka både mer hållbart och långsiktigt. Och det är så man möter marknaden. I en värld som fokuserar på hållbarhet, blir det också viktigt för företagen att göra det. Och integrerad rapportering är en del av det. På så sätt kan man också ”utbilda” investerare. Investerare har tidigare inte ställt den här typen av frågor (de sex kapitalen, reds.anm.), men börjar göra det mer nu än tidigare, säger Neil Stevenson.

– Revisions- och rådgivningsbranschen behöver förändra attityden till rapporteringen. Med sitt sätt att omfamna globala standarder, förändring och innovation samt söka transparens i värdeskapande, är det revisorer som bör vara ledande i den här förändringen, säger Neil Stevenson.

Taggar: IIRC Integrerad rapportering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp