Foto: Kristofer Hedlund

Artikel om kommunal årsredovisning belönas med CH Witts pris

Faktaruta

I juryn ingår:

Peter Clemedtson, ordförande CH Witts pris.
Peter Malmqvist, chefsanalytiker Remium.
Ewa Fallenius, civilekonom.
Magnus Larsson, FAR:s ordförande och auktoriserad skatterådgivare, Deloitte.

21 september, 2017

CH Witts pris 2017 tilldelas Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell för artikeln ”Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning”.

Inför årets utdelning av CH Witts pris hade juryn nominerat fyra artiklar. De som till slut tog hem segern var Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell, som representerade trion, för artikeln Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning (Balans nr 3, 2017).

Juryns motivering är:

Författarna tar upp ett ämne som är sällan diskuterat ur ett redovisningsperspektiv, men mycket viktigt och aktuellt. Artikeln uppfyller alla de krav som juryn ställer på en vinnare. Den är nyskapande genom att den presenterar en ny modell för området och den är självständig då författarna frikostigt delar med sig av sina tankar kring ämnet. Författarna visar dessutom en stor kunskap inom området med tydliga exempel och artikeln är därtill mycket välskriven. Juryn konstaterar att ”det enda vi har emot artikeln är att vi vill läsa mer!”. Vi ser fram emot en fortsatt debatt kring utvecklingen inom detta mycket viktiga område.

CH Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut varje år sedan 1981 av PwC i samarbete med FAR. Juryn utgår från kriterier som språk, självständighet, kunnande och nyskapande i sin bedömning av artiklarna.

Priset delades ut i samband med FAR:s branschdagar 21-22 september.

Taggar: branschdagarna CH Witts pris FAR

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk om nya webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram Agoy som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

 Upp