Kristofer Hedlund

Artikel om kommunal årsredovisning belönas med CH Witts pris

Faktaruta

I juryn ingår:

Peter Clemedtson, ordförande CH Witts pris.
Peter Malmqvist, chefsanalytiker Remium.
Ewa Fallenius, civilekonom.
Magnus Larsson, FAR:s ordförande och auktoriserad skatterådgivare, Deloitte.

21 september, 2017

CH Witts pris 2017 tilldelas Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell för artikeln ”Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning”.

Inför årets utdelning av CH Witts pris hade juryn nominerat fyra artiklar. De som till slut tog hem segern var Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell, som representerade trion, för artikeln Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning (Balans nr 3, 2017).

Juryns motivering är:

Författarna tar upp ett ämne som är sällan diskuterat ur ett redovisningsperspektiv, men mycket viktigt och aktuellt. Artikeln uppfyller alla de krav som juryn ställer på en vinnare. Den är nyskapande genom att den presenterar en ny modell för området och den är självständig då författarna frikostigt delar med sig av sina tankar kring ämnet. Författarna visar dessutom en stor kunskap inom området med tydliga exempel och artikeln är därtill mycket välskriven. Juryn konstaterar att ”det enda vi har emot artikeln är att vi vill läsa mer!”. Vi ser fram emot en fortsatt debatt kring utvecklingen inom detta mycket viktiga område.

CH Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut varje år sedan 1981 av PwC i samarbete med FAR. Juryn utgår från kriterier som språk, självständighet, kunnande och nyskapande i sin bedömning av artiklarna.

Priset delades ut i samband med FAR:s branschdagar 21-22 september.

Taggar: branschdagarna CH Witts pris FAR

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp