Foto: Kristofer Hedlund

Artikel om kommunal årsredovisning belönas med CH Witts pris

Faktaruta

I juryn ingår:

Peter Clemedtson, ordförande CH Witts pris.
Peter Malmqvist, chefsanalytiker Remium.
Ewa Fallenius, civilekonom.
Magnus Larsson, FAR:s ordförande och auktoriserad skatterådgivare, Deloitte.

21 september, 2017

CH Witts pris 2017 tilldelas Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell för artikeln ”Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning”.

Inför årets utdelning av CH Witts pris hade juryn nominerat fyra artiklar. De som till slut tog hem segern var Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell, som representerade trion, för artikeln Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning (Balans nr 3, 2017).

Juryns motivering är:

Författarna tar upp ett ämne som är sällan diskuterat ur ett redovisningsperspektiv, men mycket viktigt och aktuellt. Artikeln uppfyller alla de krav som juryn ställer på en vinnare. Den är nyskapande genom att den presenterar en ny modell för området och den är självständig då författarna frikostigt delar med sig av sina tankar kring ämnet. Författarna visar dessutom en stor kunskap inom området med tydliga exempel och artikeln är därtill mycket välskriven. Juryn konstaterar att ”det enda vi har emot artikeln är att vi vill läsa mer!”. Vi ser fram emot en fortsatt debatt kring utvecklingen inom detta mycket viktiga område.

CH Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut varje år sedan 1981 av PwC i samarbete med FAR. Juryn utgår från kriterier som språk, självständighet, kunnande och nyskapande i sin bedömning av artiklarna.

Priset delades ut i samband med FAR:s branschdagar 21-22 september.

Taggar: branschdagarna CH Witts pris FAR

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp