Foto: iStock

Årsredovisningsprocess snart digital

Faktaruta

Så kommer den digitala processen att fungera

  1. Aktiebolaget upprättar årsredovisningen och styrelse samt verkställande direktör skriver under originalet. Även revisor skriver under revisionsberättelsen när det krävs.
  2. Avskrifter av årsredovisning och revisionsberättelse skickas tillsammans och samtidigt in till Bolagsverket via en maskin-till-maskin-lösning. Programvara utvecklad av programvaruleverantör används för att kommunicera med Bolagsverkets tjänst för att ta emot årsredovisning. Formatet som används är i XBRL.
  3. Styrelseledamot eller verkställande direktör får länk från sin redovisningskonsult om att logga in med e-legitimation på tjänst för att granska och skriva under fastställelseintyget.

 

Innan fastställelseintyget är underskrivet av styrelseledamot eller vd lagras årsredovisningen digitalt i ett så kallat eget utrymme hos Bolagsverket. Eget utrymme innebär att handlingen finns på ett temporärt utrymme som Bolagsverket tillhandahåller för annans räkning. Bolagsverket får inte titta i handlingen och den är i det läget inte inkommen till myndigheten. Handlingen inkommer till Bolagsverket i samma ögonblick som signeringen sker och ingivaren och redovisningskonsulten får omedelbart en kvittens på att Bolagsverket har mottagit handlingen.

28 september, 2017

Om ett halvår ska det vara möjligt att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket digitalt. Men vad innebär det? Och håller tidplanen?

I juli 2016 fick Bolagsverket uppdraget att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisning. Inledningsvis kommer tjänsten att vara anpassad för mindre aktiebolag, som använder K2-regelverket. Tjänsten ska vara klar i mars 2018 och enligt Bolagsverket kommer tidplanen att hålla.

– Vi ligger i fas. I augusti avslutade vi perioden för att lämna synpunkter på taxonomin för K2-årsredovisning och fastställelseintyg till Bolagsverket och revisionsberättelsen till FAR. I början av oktober lanserade vi de fastställda taxonomierna, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare och operativ projektägare för arbetet på Bolagsverket.

Nina Brede. Foto: Anders Thorsell

Läs mer: 3 frågor till Nina Brede om digital årsredovisning

Björn Rydberg, revisor på EY och ordförande i föreningen XBRL Sweden, har varit med och tagit fram taxonomin för att möjliggöra en digital version av revisionsberättelsen.

– De som vill haka på tåget nu bör snarast ta kontakt med sina programvaruleverantörer för att få klart för sig vilket stöd man kan räkna med i form av programvara som möjliggör för den digitala revisionsberättelsen och årsredovisningen, säger han.

Björn Rydberg. Foto: EY

Det format som kommer att användas är iXBRL. Formatet är flexibelt och gör det möjligt att lägga till information, exempelvis logotyper, samtidigt som innehållet är taggad data och möjliggör en effektiv återanvändning av informationen i årsredovisningen.

– När vi har varit ute och träffat olika aktörer, framförallt revisorer och redovisningskonsulter, har det blivit tydligt att kravet på egen formgivning är viktigt. Och möjligheten att skapa en tilltalande presentation ska vi behålla i den digitala processen, säger Jenny Edin, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Under hösten användartestas den tjänst som ska användas för elektronisk underskrift av fastställelseintyget i samband med det att aktiebolaget lämnar in sin årsredovisning.

Jenny Edin. Foto: Anders Thorsell

– Vi har redan fått in många bra synpunkter från de företagare och redovisningskonsulter som vi har testat tjänsten på, säger Jenny Edin.

Uppdraget är att skapa en digital ingivning av årsredovisningen för samtliga aktiebolag i Sverige och Bolagsverket förbereder även för större bolag.

– De större företagen har andra förutsättningar och behov och vi inleder nu planeringen för att även få med K3-bolagen, säger Nina Brede.

Läs mer: XBRL Sweden bjuder in till konferens på temat ”Det svenska EKO-systemet för Standard Business Reporting – SBR”

Taggar: Bolagsverket digital årsredovisning XBRL

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online
Annons

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020 Många vändor kring vilka företag som ska kunna få statligt stöd vid korttidspermittering. 

Anna Svanberg: Öppenhet är en förutsättning

15 maj, 2020 I februari tillträdde Anna Svanberg som VD för EY.

Redovisningsstandarder – så väljer företagen

15 maj, 2020 Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar.

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

14 maj, 2020 Professor Karin Jonnergård har påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad.

 Upp