Foto: Kristofer Hedlund

Ärligt talat, Dan! – om skatteplanering

23 november, 2017

Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer Balans vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström om aktuella ämnen i branschen. Efter senaste tidens Paradise Papers-avslöjanden koncentrerar vi oss nu på frågor om skatteplanering.

Efter alla uppgifter som har kommit fram om skatteplanering, varför är branschen så tyst?

– Hittills har det inte framkommit något som gör att branschens rådgivning ifrågasätts. Att då göra ett utspel kan uppfattas som ett försvarstal ingen har efterfrågat. Däremot kommenterade vi Panama Papers förra året när Svenska Dagbladet felaktigt påstod att branschen ägnade sig åt den typen av rådgivning. Några sådana spår kunde inte återfinnas inom de större byråerna, och det har vi informerat regeringen om.

Magdalena Andersson har med anledning av Paradise Papers pratat om att se över lagstift­ningen ytterligare. Bland annat att skatterådgivare skulle kunna bli skyldiga att rapportera nya upplägg till Skatteverket. Bra eller dåligt?

– Egentligen anser jag att det är kunden som ska rapportera. Sedan måste man avgränsa vad som menas med upplägg, annars kommer Skatteverket att helt dränkas av irrelevant information. Men som det ser ut nu kommer hela EU att införa de här tungrodda reglerna. Det hade varit bättre med en bred översyn av skattelagstiftningen för att göra den tydligare, enklare och mer förutsägbar. Lagstiftarens avgörande roll kommer tyvärr ofta bort i debatten.

Hur kan FAR vara en viktig aktör i frågan?

– Vi vill medverka till att debatten präglas av saklig­het, och när tillfälle ges vill vi naturligtvis framhålla FAR:s auktorisation av skatterådgivare som ju inrym­mer både etikregler och kvalitetskontroll. Till det kommer den omfattande interna kvalitetssäkringen på byråerna. Att skatt ska betalas i enlighet med lagar och regler är en självklarhet för branschen. Sedan måste vi komma ihåg att det alltid är kunden som i slutänden gör sin bedömning och fattar beslut. Den som ger råd på skatteområdet måste därför tydligt kommunicera de risker som olika åtgärder kan med­föra. Om kunden ändå väljer att genomföra ett riskfyllt upplägg som inte tål dagens ljus måste rådgivaren lämna uppdraget.

Taggar: ärligt talat Dan Brännström

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

 Upp