Foto: Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare. Foto: Kristofer Hedlund

Ärligt talat, Dan! – om revisorns ansvar

24 april, 2017

Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer Balans varje månad vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström. Nu har det blivit hög tid att ta tempen på generalsekreterarens inställning till revisorns ansvar.

Du har tidigare propagerat för att revisorerna ska ha mindre skadeståndsansvar och då lobbat för ”proportionellt ansvar”. Varför är det så bra?

– Mindre ansvar vet jag inte, men ett tydligare. Lagstiftaren har tänkt sig ett solidariskt ansvar mellan styrelsens ledamöter, vd och revisorn. Men den ojämlika betalningsförmågan gör att krav ofta riktas enbart mot revisorn, och då blir ju ansvaret närmast osolidariskt. Det är inte hållbart.

– Mot den bakgrunden tycker jag att revisorns ansvar måste förtydligas. Revisorn ska självklart ta ansvar för sin del av en skada, men det blir fel om styrelsen aldrig tar sitt ansvar. Ett förslag i rätt riktning finns i betänkandet Revisorns skadeståndsansvar från 2016. Bollen ligger därmed hos regeringen som nu måste kicka igång förändringen.

Läs mer: Att ha eller inte ha ansvar – det är frågan för revisorn

Vilka är annars de viktigaste frågorna rörande revisors ansvar i dagens revisionsklimat?

– Först tänker jag på pågående ärenden med skyhöga skadeståndskrav men också på förväntningsgapet. Många tycks tro att revisorn är detektiv och har ansvar för att avslöja penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Så är det inte, men det borde finnas sådana färdiga plustjänster som företagen och deras ägare skulle kunna beställa från revisorn. Jag saknar den diskussionen på stämmorna.

Läs mer: Måste revisorns uttalande om ansvarsfrihet alltid vara binärt?

Hur går det med ansvarsfrågan med tanke på behovet av den nödvändiga digitaliseringen; kan det exempelvis lättare bli fel i revisionen?

– Det är svårt att sia om framtida lagstiftning och praxis kring ansvar, men förväntningarna ökar snarare på allt ska vara rätt när ny teknik möjliggör effektiv granskning av samtliga transaktioner. Men riktigt så enkelt är det inte. För vad är det som säger att allt har beaktats i bokföringen? Sedan finns det kluriga värderings- och bedömningsfrågor, säkert också i en mer digitaliserad värld.

– Jag brukar säga att revision är en tänkande process. Att lyfta blicken och reflektera måste därför ha sin tid på varje uppdrag. Så det är viktigt att stänga laptopen, se sig om, ställa nya frågor och gå ut och lukta på varulagret.

Taggar: ärligt talat Dan Brännström revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp