Foto: Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare. Foto: Kristofer Hedlund

Ärligt talat, Dan! – om ekobrott

20 mars, 2017

Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer Balans vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström om aktuella ämnen i branschen. I dag 20 mars har Dan Brännström och Ekobrottsmyndighetens generalsekreterare Eva Håkansson skrivit en debattartikel i Di Debatt om hur ekobrotten i aktiebolag kan stävjas. Vi blir naturligtvis nyfikna.

Aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet visar olika rapporter. Hur kan FAR och branschen bidra till att minska detta?

– Ekobrott kan i hög grad förebyggas genom närvaro och alerta insatser från redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Jag vill påstå att branschen är bäst lämpad att möta Olle i grind.

– Utmaningen är alla aktiebolag där branschen inte anlitas för vare sig redovisning, revision eller rådgivning. Där måste det finnas kompletterande mekanismer. Varför inte något slags punktmarkering från Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets sida? Även övriga intressenter till sådana aktiebolag måste vara uppmärksamma och göra extra kontroller när vår bransch lyser med sin frånvaro.

Revision är ett sätt att stävja problemet men sedan revisionsplikten avskaffades 2010 har kvaliteten på årsredovisningarna sjunkit väsentligt. Varför har det tagit så lång tid som sju år att uppmärksamma något så viktigt?

– Att kvaliteten på årsredovisningarna sjunker när varken redovisningskonsult eller revisor finns på plats är naturligt. Och det har ju Bolagsverket pekat på nästan från dag ett efter att revisionsplikten upphörde. Så kvaliteten måste bara upp, annars kommer nyttan av årsredovisningar att starkt ifrågasättas.

– Att vi aktualiserar frågan nu beror på att Ekobrottsmyndigheten nyligen konstaterade att aktiebolaget i betydande omfattning används som brottsverktyg. Men också på att riksdagen bett regeringen att överväga möjligheten att undanta fler aktiebolag från revisionsplikt.

 Hur ska branschen agera för att etikfrågorna ska få fäste i praktiken?

– Vi måste för det första leva som vi lär och sedan integrera etiken i allt kundarbete. När branschen anlitas ska ekobrott försvåras och allra helst skrämmas på flykten. Ett sätt kan vara att uppmärksamma företagsledningar och styrelser på risken för ekonomiska oegentligheter och att verka för att den interna kontrollen stärks. Det är också viktigt att ledningarna tydligt kommunicerar att här får ekobrott absolut inte förekomma. Tonen från toppen är betydelsefull.

– Sedan tror jag på utbildningsinsatser. Därför lyfter vi i artikeln behovet av ökat inslag av etikutbildning redan i unga år. Jag skulle helst se att etiken integrerades i många ämnen, till exempel skatterätt.

Taggar: ärligt talat Dan Brännström ekobrott

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp