Är vi redo för GDPR?

För den som inte redan påbörjat förberedelsearbetet av införandet av GDPR är det dags nu.