iStock

Antalet auktoriserade skatterådgivare minskar

27 december, 2016

Antalet auktoriserade skatterådgivare minskar för fjärde året i rad. Skatterådgivarna påverkas av generationsskifte och strukturella förändringar, men efterfrågan på oberoende rådgivare är fortsatt hög.

Inför årsskiftet 2017 ser antalet auktoriserade skatterådgivare ut att minska igen. I mitten av december hade FAR 322 auktoriserade skatterådgivare bland sina medlemmar, vilket tyder på att den minskande trenden håller i sig.

Det finns många faktorer som kan förklara minskningen, menar Joachim Agrell, skatterådgivare på Deloitte och ordförande i FAR:s skattesektion.

Joachim Arell. Foto: Deloitte

Joachim Agrell. Foto: Deloitte

– Jag ser inte detta som en trend utan mer som ett uttryck för att auktorisationen håller på att sätta sig. 2012 togs en stor grupp skatterådgivare in på övergångsregler och en del av dem har sedan slutat genom pensionsavgångar samtidigt som vi inte har haft ett lika stort inflöde av nyauktoriserade, säger han till Balans.

– Vi ser också en utveckling på företagssidan där fler företag än tidigare bygger upp egna skatteavdelningar. Branschens unga skatterådgivare på väg mot auktorisation är väldigt attraktiva på den marknaden.

Läs mer: Skatterådgivare sluter upp lokalt

Ändå ser Joachim Agrell ingen anledning till oro; efterfrågan på konsulter är och kommer fortsatt att vara hög.

– Skatt blir en allt större fråga. Tidigare var skattefrågan väldigt isolerad, men nu är den en integrerad del i företagens verksamhet. Ett uttryck för att skatt ökar i betydelse är att frågan klättrar högre upp i organisationen ända upp till styrelsenivå.

Ny reglering, omfattande dokumentationskrav, digitalisering och automatisering, en mer komplex skattesituation till följd av globaliseringen samt att skatt blivit en varumärkes- och hållbarhetsfråga – det saknas inte uppgifter på skatteområdet men skatterågivarnas roll kommer att förändras.

Läs mer: Kvinnliga skatterådgivare slår sig fram

– Det är många faktorer som ställer nya krav på skatterådgivaren. Inom styrgruppen för sektion skatt diskuterar vi bland annat hur skatterådgivarens roll ska se ut på lite längre sikt, berättar Joachim Agrell.

– Givetvis kommer vi i likhet med övriga samhället påverkas av den pågående digitaliseringen, men på vilket sätt det kommer att förändra vår roll är svårare att sia om. Det är en spännande tid att vara skatterådgivare och jag kan inte se att efterfrågan på våra tjänster kommer att minska. Snarare tvärtom.

Läs mer: FAR:s framtidsstudie Nyckeln till framtiden

Taggar: auktoriserad skatterådgivare skatterådgivare

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp