Foto: Getty Images

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020

Att lagstifta i vissa frågor är extra svårt. Det visar turerna kring vilka företag som ska ha rätt att ta del av det statliga stödet vid korttidspermittering. 
− Det ligger minst sagt allvarliga rättssäkerhetsfrågor i detta, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR. 

I går överlämnade regeringen propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen. Den omfattar flera av de nytillkomna stödåtgärder som presenterats den senaste tiden. Bland annat möjlighet till korttidspermittering på 80 procent, tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda, sänkt avgiftsnivå på anstånden och möjlighet till utökade kontroller för Skatteverket. 

De föreslagna ändringarna väntas träda i kraft 1 juni i år och kommer inom kort att behandlas av riksdagen, efter att ha passerat finansutskottet. 

I propositionen återfinns också frågan som väckt mycket debatt den senaste tiden. Vad krävs för att få ta del av det statliga stödet för korttidspermittering. Eller rättare sagt, vad för företagen inte göra? Är det okej för ett företag att göra utdelningar och ändå ta del av stödet, vad gäller för koncernbidrag?  

Ett förslag fanns från regeringen om att lägga till ett förtydligande om vilka företag som har rätt till statligt stöd vid permittering. Där ingick inte i klartext företag som gör utdelning. Men texten möttes av kritik från Lagrådet som menade att skrivningen inte tillförde något utan snarare riskerade att bli svårtolkad hos Tillväxtverket.

I propositionen som regeringen nu lämnat över till riskdagen har regeringen lyssnat på Lagrådet och ställer sig bakom dess synpunkter. Regeringen framhåller att det bara är företag som verkligen behöver det, alltså de som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter i spåren av corona, som ska ha rätt till stöd men gör bedömningen att det i lagstiftningen inte behöver anges att aktieutdelning och andra utbetalningar särskilt ska beaktas vid bedömningen av detta. Denna möjlighet att undanta företag som lämnar utdelning från att få stöd finns redan i gällande rätt konstaterar regeringen. 

Hans Peter Larsson. Foto: Samuel Unéus

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, tror inte att sista ordet i frågan är sagt och menar att alla turerna visar hur svårt det är att lagstifta i en fråga som denna om man inte skriver väldigt tydliga kommentarer till lagtexten. 

 Nu får vi se vad Finansutskottet säger denna gång när de ska behandla den nu föreslagna propositionen från regeringen, säger han. 

Hans Peter Larsson rekommenderar företag att löpande följa hur tillämpande myndighet, Tillväxtverket, tolkar lagen.  

 På Tillväxtverkets webb har informationen dock ändrats under resans gång, från att endast ”större utdelningar” uteslutit stöd till nu alla utdelningar. Den uppföljande kontrollen av stödet, beslutet om detta är ju bara är preliminärt när pengarna utbetalas, görs av Skatteverket. Hur de tolkar lagen vet vi inte ännu, säger han. 

 Det ligger minst sagt allvarliga rättssäkerhetsfrågor i detta. FAR har sökt klarhet i frågor kring hur lagen ska tolkas, utan svar mer än att vi fört upp de praktiska tillämpningsfrågorna på bordet, men detta har blivit en större politisk fråga, säger Hans Peter Larsson. 

Läs mer:  Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp