Foto: Getty Images

Allt fler lämnar in årsredovisningen digitalt

10 mars, 2021

Under årets två första månader kan Bolagsverket summera fler än 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar. Nu hoppas myndigheten på ett ännu högre snitt under året – och ett nytt rekord.

Under januari och februari mottog Bolagsverket 21 485 digital inlämnade årsredovisningar. Jämfört med förra årets två första månader är ökningen markant, då de digitalt inlämnade årsredovisningarna stannade på 10 577.

Även skillnaden mellan januari och februari 2021 visar på en positiv riktning. Från årets första månad till den andra ökade årsredovisningarna som lämnats in digitalt med närmare 7 procent.

− Trenden är tydlig ökande vilket är glädjande. Jag står fast vid det jag sa senast, jag ser gärna att den totala siffran dubbleras eller mer, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, till Balans.

Nina Brede. Foto: Bolagsverket

Förra året blev totalen fler än 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, att jämföra med knappt 40 000 under 2019. Nina Brede sa att hon personligen hoppades att siffran från 2020 fördubblas, gärna tredubblas, när 2021 når sitt slut.

För att öka den digitala inlämningen fortsätter Bolagsverket nu samarbetet med intressenter och aktörer.

− Bland annat får utbildare på FAR statistik för att använda på sina kurser. Flera mjukvaruleverantörer har dessutom gjort det möjligt att lämna in årsredovisning och eller revisionsberättelse digitalt, fortsätter Nina Brede.

I slutet på januari lämnade Bolagsverket in en hemställan till justitiedepartementet. I den föreslår myndigheten att digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli obligatoriskt för räkenskapsår som inleds närmaste efter 30 juni 2021.

Av de digitala årsredovisningarna för 2020 var det däremot endast 3 600, inte ens fyra procent, som innehöll en revisionsberättelse, en besvikelse för Bolagsverket.

I skrivande stund är det enbart programvaruleverantören e-revisor som erbjuder möjligheten att lämna in årsredovisningen enligt K3. Det är inte heller alla programvaruleverantörer som stöder inlämning av revisionsberättelsen som en egen separat fil, något Balans kunde rapportera redan i januari.

Birgitta Åhlander. Foto: Lieselotte van der Meijs

Då underströk Birgitta Åhlander Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, hos FAR:

− Vi vill uppmana alla revisorer och redovisningskonsulter att hjälpa sina kunder hitta programvara för digital inlämning av årsredovisning, och eventuell koncernredovisning, innan det blir ett lagkrav. Samt att revisorer även hittar programvara för revisionsberättelse om bolaget lämnar in den som egen separat fil.

− Det kommer att bli obligatorisk att lämna in årsredovisningen digitalt så jag tror att många vill redan nu prova på, vilket jag tycker är klokt, säger nu Nina Brede.

Läs mer: Bolagsverket frågor och svar om att lämna in årsredovisningen digitalt

Taggar: Bolagsverket digital årsredovisning digital revisionsberättelse digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp