Jeanette Andersson

”Alla granskas på lika villkor”

29 juli, 2014

Sedan en tid har FAR och SRF ett samarbete med Skatteverket som framöver ska leda till att deklarationer inlämnade av kvalificerade rådgivare inte kommer att granskas lika ofta som andra. Om det visar sig att de håller en högre kvalitet vill säga. Skatte­verkets analyschef Jan-Erik Bäckman reder ut begreppen.

Vad är syftet med denna samverkan?

– Vi vet att både FAR och SRF utvecklat tjänster för att höja kvaliteten hos sina
medlemmar. Reko är ett exempel på det. Vi såg helt enkelt en nytta, om redovisningsstandarden hos företagen blev bättre så borde det leda till färre fel. Vi utnyttjar andra aktörers kvalitetsarbete och uppmuntrar hellre till detta än att vi ska utöka våra kontroller. Vi upptäcker en del fel i inlämnade deklarationer, de flesta helt oavsiktliga. Sen finns det några som medvetet undanhåller fakta och de har sällan hjälp av kvalificerade rådgivare. Det är där vi vill lägga våra resurser.

Hur många uppdragsanmälningar har inkommit?

– Hittills har vi fått in uppdragsanmälan från knappt 100 redovisningskonsulter som tillsammans anmält ungefär 3 000 kunder. Vi måste få alla att inse fördelen med detta. Här måste vi, FAR och SRF jobba hårdare med marknadsföringen.

Hur sker urvalsprocessen av inlämnade uppgifter?

– Uppdragsanmälningar vill vi ha in för att veta vilka klienter branschen har kvalitets­säkrat, som i sin tur lever upp till den standard vi tänkt oss. Just nu påverkar det inte vårt urval alls. Alla företag och organisationer utsätts för samma kontroller oavsett uppdragsanmälan eller inte. När vi gjort en utvärdering och ser att det faktiskt blir färre fel i deklarationer inlämnade av kvalificerade rådgivare blir det automatiskt ett genomslag.

Kommer uppgifter från redovisningsbyråernas anståndslista och uppdragsanmälan att jämföras?

– Nej, det kommer de inte. Man behöver alltså inte känna någon rädsla för att de kunder som eventuellt inte finns med i uppdragsanmälan ska få en hårdare granskning.

Kommer uppdragsanmälningar som lämnas in av SRF- och FAR-medlemmar granskas särskilt?

– Nej det kommer de inte. Det är bara en signal som vi kan använda i utvärderingen för att se om det blev färre fel eller inte.

Taggar: FAR Skatteverket SRF

Text: Tina Sjöström

 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp