Getty Images

AGI hetaste frågan inom lön

11 december, 2019

Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI är den fråga som är överlägset hetast inom lön inför 2020. Kollektivavtal och förändrade roller är andra områden som påverkar lönehanteringen. Det säger tre auktoriserade lönekonsulter som Balans har pratat med.  

 

Maria Törngren. Foto: BDO

Maria Törngren, auktoriserad lönekonsult och redovisningskonsult, BDO Eskilstuna.

– 2019 kom nya regler med arbetsgivardeklaration på individnivå för samtliga arbetsgivare. Denna regel ersätter tidigare lämning av kontrolluppgifter årsvis och man ser varje månad som en avslut i sig. Denna regel leder till att det är ännu viktigare att varje redovisningsperiod är rätt hanterad från början och det ställer högre krav på varje arbetsgivares hantering gällande tidsredovisningar, hantering av lön och förmåner i rätt period. Här vill jag skicka med att skapa bra rutiner för att rätt hantering ska ske i rätt period.

– Vi har nu snart ett års hantering med denna regel att utvärdera och vi ser fördelar med att varje anställd kan följa att arbetsgivaren rapporterar månadsvis lön, förmån och skatteavdrag till skatteverket. Med detta sätt att redovisa blir det även svårare att fuska. En hantering som har ökat under 2019 är rättelser av arbetsgivardeklaration på individnivå. En rättelse ska ske i den månaden som rättelsen avser och detta ställer betydligt högre krav på rätt hantering löpande och rapportering. En rättelse behöver inte grunda sig på någon felaktig hantering utan det kan exempelvis vara så att en anställd har avvikelserapportering av frånvaro som hanteras löpande med släpande hantering.

– Ett annat område är 3:12 reglerna. För att tillämpa huvudregeln enligt 3:12-reglerna ser man över lönekravet för delägare så de uppfyller kravet för att kunna utnyttja löneunderlag som ligger till grund för utdelning. Här har vi en het och viktig fråga att när det uppstår rättelse i efterhand av arbetsgivardeklaration på individnivå så säkerställ alltid att rättelsen inte påverkar delägares lönekrav enligt 3:12 regler. Missar man som delägare att ta ut rätt lön som krävs så tappar man möjligheten till att utnyttja löneunderlaget.

 

Therese Jungner. Foto: Aspia.

Therese Jungner, auktoriserad lönekonsult och processansvarig lön, Aspia.

– Den mest aktuella lönefrågan inom Aspia är definitivt frågor som rör hanteringen av AGI, detta eftersom 2019 är det första hela året som vi har hanterat rapporteringen för samtliga kunder. Frågorna som dykt upp under året är bland annat relaterat till: Hur ska vi rätta löner och AGI:n på bästa sätt? Hur ska vi enklast förmedla vad som gäller till kunder och deras anställda? Hur hanterar vi korrigering av exempelvis förmånsbelopp på underlag som inkommer till Aspia i efterhand? Hur ska skulder för anställda hanteras och rapporteras? Hur ska hanteringen av årsrapporteringar och rapportering av kontrolluppgifter ske numera?

– Då vi arbetar i konsult-/outsourcingbranschen så ligger det mycket på vårt ansvar att meddela våra kunder vad vi måste ha för information och när. Samt meddela dem om de konsekvenser och risker som finns om vi inte får in underlag (exempelvis förmånsvärden) i tid och vad det medför att behöva korrigera tidigare inlämnade AGI:er.

– Några av de saker som dykt upp under året är även frågor om hantering av skatt. Det verkar finnas en allmän uppfattning att löneavdelningen kan styra och korrigera skatteavdrag för anställda vilket är felaktigt. Skatten som dras är beslutad av Skatteverket och det är viktigt att tänka på att den är preliminär. Här har man som anställd ett eget ansvar i att säkerställa att det dras korrekt skatt för sig själv som individ. I och med att arbetsgivare nu rapporterar månatligen till Skatteverket så kan alla anställda själva logga in och kontrollera att skatten som dragits ser korrekt ut. Är det så att något skulle vara felaktigt så måste den anställda meddela sin arbetsgivare vad som är korrekt, exempelvis gällande jämkning. Detta gör man genom att lämna in en A-skattsedel och/eller eventuellt jämkningsbeslut. Som löntagare är det viktigt att känna till att löneavdelningen inte kan korrigera och betala tillbaka avdragen skatt till en anställd. Har det dragits för mycket skatt så får den anställda tillbaka det året efter i samband med sin inkomstdeklaration. Här vill vi vill även poängtera att skatten alltid är preliminär, så om det ser ut som att det har dragits för mycket skatt så behöver det inte vara fallet. Skatteverket tar alla inkomster i beaktande när de räknar ut totala skatten för ett år, bland annat medräknas exempelvis aktieförsäljning.

 

Jeanette Westerlund. Foto: Paulina Holmgren

Jeanette Westerlund, auktoriserad lönekonsult och redovisningskonsult, Value and Friends.

– En av de hetaste frågorna inom löneområdet för 2020 är att många kollektivavtal löper ut. Det blir intressant att följa förhandlingarna och se vad som bestäms och vilka förändringar som blir av det. Därefter blir det arbete med att sätta sig in i nya regler, och göra de anpassningar som krävs.

– AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå, har införts för alla arbetsgivare, och hur blir fortsättningen? Här väntar vi och ser om det blir fler myndigheter som samarbetar och tar del av information som lämnats. Detta skulle göra att arbetsgivares rapporteringskrav förenklas.

– Utvecklingen framåt inom löneområdet är att rapportering av tid, närvaro och frånvaro blir mer automatiserat. Yrkesrollen förändras från ett mer manuellt arbete, till att bli mer bollplank och rådgivning. Inom löneområdet finns det många regler och lagar, som ständigt ändras, och detta kräver särskild kompetens. Utmaningen för många arbetsgivare och företag är att hitta personal med rätt kompetens, och som vill arbeta med lön. Därför att det viktigt att framhäva yrkesrollen, och försöka locka fler. Alla vill ju ha rätt lön även i framtiden.

Bakgrund

Från 1  juli 2018 infördes att företag som i dag för personalliggare och har fler än 15 anställda skulle redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå, AGI. Därefter infördes reglerna för övriga arbetsgivare 1 januari i år, vilket har berört totalt 400 000 arbetsgivare.

Läs mer: 400 000 arbetsgivare berörs av nya deklarationsregler 

Läs mer: Nya deklarationsregler lyft för lönekonsulter 

Läs mer: Arbetsgivardeklaration på individnivå – så påverkas dina kunder 

Taggar: Aspia auktoriserad lönekonsult BDO

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp