Foto: Pavel Koubek

Adsum: Det är okej att göra slut med kunden

7 januari, 2019

Tar din kund mer tid och energi än vad som är rimligt? Våga då säga hej då. Hos Adsum är målet att vara närvarande – men om kemin inte stämmer är det helt okej att ”göra slut” med sin kund.

För tio år sedan satte Marita Lyckstedt och Jihmmy Ingvarsson bollen i rullning och startade eget. De lämnade storbyrån för att kunna fokusera mer på de mindre och medelstora företagen. En av drivkrafter­na var att vara mer närvarande i mötet med kunderna. Därav byråns namn, Adsum.

– Det är latin och betyder att vara närvarande och hjälpa till, säger Marita Lyckstedt.

Adsum finns på tre platser i Mälarda­len. Västerås, Eskilstuna och Enköping. Under de tio åren som byrån funnits har den vuxit från noll till 29 anställda. Med huvudägarna Marita Lyckstedt och Jih­mmy Ingvarsson blir det 14 revisorer, 14 redovisnings­konsulter samt en administratör.

– Vi har valt att inte ha några specialister, exem­pelvis skattejurister, utan när vi behöver den kom­petensen har vi tillgång till såväl vårt nätverk inom Baker Tilly som lokala specialister, förklarar Marita Lyckstedt.

Josefin Johansson och Marita Lyckstedt drivs av att vara närvarande i kundmötet. Foto: Pavel Koubek

Det är fyra år sedan som Adsum gick med i nätver­ket och ett motiv var de så kallade inventeringsregler­na, alltså kravet att finnas på plats vid en inventering. Adsum har kunder i södra delen av Sverige så väl som i norra, och till slut blev det omöjligt för revisorerna att kunna vara på plats.

– Nu kan vi ta hjälp av våra kollegor bland annat vid inventeringar. Att valet föll på just Baker Tilly berod­de också på att de inte hade något krav att nätverkets namn ska finnas i företagsnamnet, något som var vik­tigt för oss, säger Marita Lyckstedt.

När hon och Jihmmy Ingvarsson tog steget och star­tade eget var det mitt i lågkonjunkturen och de båda hade ingen aning om hur många kunder de skulle få med sig. Det visade sig att de fick med sig så gott som alla sina kunder, samt några till och utvecklingskur­van har sedan fortsatt att peka uppåt.

Tanken var från början att revision skulle vara huvudverksamheten och redovisningstjänsterna er­bjudas som komplement, men i dagsläget är redovis­ningssidan lika stor som revisionsbiten. Hos kunder­na återfinns främst mindre och medelstora ägarledda företag.

”Mitt bästa råd är att våga vara ärlig och tydlig mot kunden”, säger Maria Lyckstedt. Foto: Pavel Koubek

– Vi slänger inte ut några kunder men håller på att strukturera upp mot att på sikt fokusera på de associ­ationsformer vi är duktigast på, berättar Marita Lyck­stedt.

Vad Adsum däremot har varit noga med under alla åren är att säga nej till kunder som de känner inte stämmer in på byrån. Exempelvis tar man inga nya kunder som man inte har träffat, men man har också sagt hej då till kunder där det inte har fungerat.

– Det är oerhört viktigt att man vågar göra det och man ska inte vara rädd för det. Mitt bästa råd är att våga vara ärlig och tydlig mot kunden, man får inte vara mesig. Många gånger visar det sig att kunden nästan tycker att det har varit skönt då denne gått i liknande tankar, säger Marita Lyckstedt.

Framför allt kan det handla om att en kund tar mer tid än vad som är rimligt, att kunden inte har ordning på sina papper eller att underlag till årsbokslut stän­digt kommer in försent.

Gemensamma aktiviteter skapar trivsel. Foto: Pavel Koubek

– Jag ska faktiskt ”göra slut” med en kund som vi har haft i femton år och som nu får hitta en annan lösning. Det är viktigt att ha en dialog med kunden och förklara vad som inte fungerar, i det här fallet kan jag referera till att jag tidigare år har tagit upp vissa problem. Om man inte vill ha en kund kvar är det bättre att säga hej då, annars tar det bara onödig energi, säger hon.

Adsum har vuxit stadigt under åren, och Marita Lyckstedt tror att förklaringen finns i byråns ledord: Enkelhet, Personlighet och Engagemang.

– Jag tror att kunderna uppskattar att vi är enkla i vår kommunikation, att vi behandlar kunderna per­sonligt och att vi är engagerade i deras företag och de möjligheter och utmaningar de står inför, säger Marita Lyckstedt.

Vad har Adsum för tips till andra byråer? Hur löser de ekvationen? Läs hela reportaget i Balans nr 8, 2018.

Vi har också fått besök från Balans:

Läs mer: Nöjda kunder ger fler kunder

Läs mer: ”Vi vill bli provocerade”

Läs mer: Mazars: Viktigast av allt är medarbetarna 

Taggar: vår byrå

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

22 mars, 2019 Ordförande för FAR:s policygrupp för redovisning Pernilla Lundqvist fattar pennan.

”Jag klarade provet!”

21 mars, 2019 För att öka chanserna att klara redovisningskonsultexamen bad Josefin Emitslöf om många olika arbetsuppgifter.

Månadens medlem: Jannike Gellerstam

20 mars, 2019 Jannike Gellerstam är auktoriserad revisor på Frejs, jobbar med generationsskiften och brinner för konsultationer med kunderna.

Bolagsverket: Revisorer – lämna in årsredovisningen digitalt!

19 mars, 2019 Obligatorium: Det gäller för digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som följer K2 och K3.

Det här innebär de nya utbildningskraven för dig och din byrå

15 mars, 2019 De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna.

Företag bättre på att upplysa om mångfald – men än finns kvar att göra

13 mars, 2019 Tack vare lagkravet på upplysningar om mångfald har bolagens rapportering blivit bättre.

 Upp