Foto: Adrian & Partners-grundarna Helena Adrian och Mats Olsson (Foto: Karin Adrian)

Adrian & Partners byråfilosofi: ”11 Zlatan skapar inte bästa laget”

Faktaruta

Fakta Adrian & Partners:

  • Renodlad revisionsbyrå
  • 18 anställda – några på deltid och några är föräldralediga
  • 6 delägare av 18 anställda
  • Rörelsemarginal  41,4 procent (enligt Konsultguiden 2017)

Kostnadskontroll mellan tummen och pekfingret:

  • Sparar cirka 1-1,5 miljoner på att inte hyra lokaler mitt i city.
  • Ökar intäkten med cirka 1,5-2 miljoner på att ha ungefär 15 procent högre beläggningsgrad än standard.
3 januari, 2017

God kostnadskontroll, hård planering och optimalt resursutnyttjande. Så förklarar Adrian & Partners sin goda rörelsemarginal på 41,1 procent. De tror på att bygga det bästa laget och dissar upplägget med delägare som lägger sig i egna bolag.

Affärsområde revision kommer väl ut i 2017 års upplaga av Konsultguiden. Revisionsbyråernas rörelsemarginal på 11 procent är den näst högsta i konsultbranschen, bäst siffra av alla 41,1 procent visar den mindre byrån Adrian & Partners i Göteborg, grundad av Helena Adrian och Mats Olsson.

Grattis till en sådan fin rörelsemarginal!  Vad är hemligheten?

– Tack, det är naturligtvis glädjande och faktum är att vi har legat runt 40 procent ett antal år. Det finns flera förklaringar till detta. Till skillnad från många andra revisionsbyråer har vi valt att undvika kombiuppdrag och har delat upp verksamheten på två bolag, säger Mats Olsson.

Därmed ägnar sig Adrian & Partners uteslutande åt revision och kvalificerad rådgivning, det vill säga tjänster med högre marginal. En annan förklaring som Mats Olsson ger är ”extremt god och hård planering”.

­– Förr talade man om att en debiteringsgrad på 75 procent gav förutsättningar för vinst, men vi ligger närmare 85-90 procent. Genom att bygga det bästa laget och fördela arbetet optimalt får vi ett enormt bra resursutnyttjande. Därtill har vi god kostnadskontroll, vi har extremt låga overheadkostnader och förhållandevis billiga lokaler.

Mats Olsson. Foto: Helena Adrian

Mats Olsson. Foto: Helena Adrian

Många byråer har byggt upp kommanditbolag där varje delägare arbetar för sig. Adrian & Partners valt att göra tvärtom och försöker bygga det bästa laget.

– Den stora grejen som skiljer oss från andra är att vi sätter ”laget framför jaget”. Hos oss kan även en revisorsassistent bli delägare om det är rätt person som tillför viktiga bitar till verksamheten. Ett lag med 11 Zlatan är troligen inget vinnande lag, utan alla behövs. Vi försöker skapa en bra mix av personer och lägger sedan mycket tid på att planera resursutnyttjandet. Hos oss sitter man aldrig sysslolös, men man arbetar inte heller övertid.

Är det så att er byrå har rätt dimensioner och struktur för att dra nytta av 3:12-reglerna?

– Det stämmer nog att storleken på vår byrå är ganska optimal, med en handfull delägare och färre än 20 anställda, men den är absolut inte planerad efter skatteregler. Tvärtom har vi en struktur som är bäst lämpad för att driva en bra verksamhet oavsett skatteregler. Skatteregler ändras, men vår verksamhet ska vara stabil. Vi tror inte på modellen med kommanditbolag eller att varje revisor är ett eget kostnadsställe. Vi ser att vi når större framgång genom att samarbeta.

Bygger det ändå inte på ett litet löneuttag?

– Det är inte en oberättigad spekulation, men jag tror inte att det är förklaringen. Mot bakgrund av att vi har en hög andel unga medarbetare med en genomsnittsålder på 28 år och många helt nya, 5 av 16, är det inte konstigt att våra totala löner inte är så höga. Vi har exempelvis inga kvalificerade revisorer som assistenter, vilket kan vara fallet på en byrå med högre medelålder.

Branschen är under starkt förändringstryck, hur möter er byrå framtiden? Vilka strategiska val gör ni?

– Digitalisering och automatisering är som vi ser det inget strategiskt val utan en tvingande nödvändighet, det är något vi måste göra och naturligtvis gör vi det. Det intressanta är vad vi har kvar. Automatiseringen ger plats för det personliga mötet och då kommer vi tillbaka till betydelsen av bra personal.

– Kunniga, empatiska, utåtriktade och ansvarstagande medarbetare blir allt viktigare när det personliga mötet och den personliga tjänsten är det som vi ska tjäna pengar på. Om din personal tidigt i karriären kan nå en viss senioritet så är det bra, därför satsar vi mycket på utbildning och på att ha en lärande miljö med kunskaps- och arbetsdelning inom byrån.

Relaterade artiklar:

Mats Olsson ny vice ordförande i IFAC:s SMP-kommitté

Vad kan vår bransch lära av Donald Trump? – Mats Olsson debatterar 

”När kommer julkorten?” – Adrian & Partners skickar fantasifulla julkort till kunderna

Taggar: revision

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp